BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czopik Wanda
Tytuł
Rola pomocy publicznej jako instrumentu polityki państwa w Polsce w latach 2002-2004
The Role of Public Support as Instrument of State Policy in Poland in Years 2002-2004
Źródło
Folia Oeconomica Bochniensia, 2006, nr 5, s. 5-22
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Statystyka w naukach społecznych
Subsidies granted to enteprises, Statistics in the social sciences
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie stopnia wykorzystania pomocy publicznej w Polsce. W pierwszej jego części wskazano na prawne aspekty udzielania pomocy publicznej, natomiast w drugiej zaprezentowano przeznaczenie pomocy publicznej w Polsce w latach 2002-2004. W pracy wykorzystano wtórne dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach o udzielonej pomocy publicznej sporządzanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uwzględniono krajową pomoc publiczną, gdyż to ona najlepiej odzwierciedla możliwości wspierania własnych przedsiębiorstw.

The aim of this article is to show level of abusing public support in Poland. Predestination of public support in Poland in years 2002-2004 was described together with law aspects of affording public support. In this paper statistical information from office of Competition and Consumer Protection were used.(KZ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudzik S. ,,Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej", Zakamycze, Kraków 2002r.
 2. Dz. Urz. WEL83z27.III.1999r.
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.IV.1997r., Dziennik Ustaw nr 78, poz.483.
 4. Misiąg F (red.)" Pomoc publiczna dla malych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość " pod red. F. Misiąga, PWE, Warszawa 2005.
 5. "Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2003 roku", Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004.
 6. "Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku", Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005.
 7. Ustawa z dn. 30,VIII.2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. nr 155 póz. 1287 zpóźn. zm.).
 8. Ustawa z 27.VII.2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dziennik Ustaw nr 141, póz. 1177.
 9. Ustawa z 30.IV.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Dziennik Ustaw nr 123, póz. 1291.
 10. Ustawa z 30.VI.2000r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Dziennik Ustaw nr 60, póz. 704.
 11. Ustawa z dn. 30.X.2002r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. nr 213 póz. 1800 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu