BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Papież Monika (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Niektóre metody szacowania prawdopodobieństwa zgonu
Some Methods of Estimating the Probability of Death
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1999, vol. 46, z. 1, s. 51-66, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Szacowanie prawdopodobieństwa, Umieralność
Probability estimation, Mortality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie metod estymacji prawdopodobieństwa zgonu. Przedstawiono metodę klasyczną, metodę największej wiarygodności oraz podejście bayesowskie jako możliwe sposoby szacowania prawdopodobieństwa zgonu. Przypomniano także zagadnienia dotyczące przeciętnego dalszego trwania życia. Omówiono problemy rozkładu trwania życia, natężenie zgonów oraz całkowity czas trwania życia. Na zakończenie przedstawiono trzy hipotezy dotyczące rozkładu trwania życia.

The purpose of the paper is to present some methods of estimating the probability of death. The paper gives the definition of the random variable, which describes the future span of a life. It also gives numerical characteristics, the probability distribution function and the probability density function of the random variable. The author revises the problem of the future span of a life age x and of the distribution of lifetimes and the intensity of death. Three hypotheses regarding the distribution of lifetimes are introduced. All the above issues are presented in order to determine the formulae for the estimators; the classical method and the maximum likelihood method are employed for solving this problem. The paper also presents the way of determining the estimator on the basis of the Bayesian approach and the way of determining the confidence interval. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz J., Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1989.
 2. Bolesławski L., Tablice życia i umieralności według przyczyn w 1996 r., GUS, Materiały i Opracowania Statystyczne, Warszawa 1997.
 3. Bolesławski L., Polskie tablice trwania życia 1995 - 1996, Studia i Analizy Statystycznne, GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa 1997.
 4. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt c.J., Actuarial Mathematics, Itasca, Illinois: The Society of Actuaries 1986.
 5. Gerber H.U., Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin 1990.
 6. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wyd. 7, PWN, Warszawa 1991.
 7. Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś ?., Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, pod red. Aleksandra Zeliasia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
 8. Niemiro W., Teoria wiarygodności w matematyce ubezpieczeniowej, (maszynopis), Warszawa 1996.
 9. Ombach J., Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, UJ, Kraków 1993.
 10. Ostasiewicz St., Ronka-Chmielowiec W., Rachunek ubezpieczeniowy, Fundacja Rozwoju AE, Wrocław 1994.
 11. Stroiński E., Podstawy matematyczne ubezpieczeń życiowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 7, 8,9, Wydawnictwo PZU SA, Warszawa 1992.
 12. Zieliński R., Tablice statystyczne, PWN, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu