BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malaga Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
O zbieżności ścieżek wzrostu gospodarek wybranych krajów OECD i gospodarki Polski do stabilnych stanów równowagi w modelu wzrostu typu Solowa-Swana
On the Concurrence of Growth Routes of the Economies of Select OECD Countries and Polsh Economy towards Stable States of Equlibrium in the Solow-Swan-Type Growth Model
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1999, vol. 46, z. 1, s. 97-113, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Model wzrostu gospodarczego, Modelowanie procesów gospodarczych, Ocena gospodarki
Economic growth model, Economic process modeling, Assessment of the economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problem zbieżności gospodarki do stabilnych stanów równowagi w modelu wzrostu Solowa-Swana. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. Zdefiniowano neoklasyczny model wzrostu Solowa-Swana. Poruszono temat wpływu deficytu budżetowego i salda wymiany handlowej z zagranicą na akumulację kapitału. Przedmiotem zainteresowania autorów są gospodarki Belgii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Azariadis C, Intertemporal Macroeconomics, Blakwell, 1993.
  2. Blanchard O.J., Fisher S., Lectures on Macroeconomics, Cambridge, MA MTT Press, 1989.
  3. Barro R.J., Sala-I-Martin, Economic Growth, 1995.
  4. European Economy, Annual Economic Report, nr 59, 1995.
  5. Przeglądy Gospodarcze OECD, 1996-1997, Polska, OECD, 1996.
  6. Sala-I-Martin, The classical approach to convergence analysis, The Economic Journal of Economics, 106, s. 1019-1036, 1996.
  7. Solow R., A contribution to the theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70, s. 65-94, 1956.
  8. Tavera Ch., Cadoret I., Equilibres d'endettement et vitesse de convergence du ratio dette/PIB dans une economic en croissance, Faculte des Sciences Economiques Universitc de Rennes, 1, 1996.
  9. Tavera Ch., Cadoret I., Une note sur I'impact du defficit public sur la vitesse de convergence des Economies Europeennes, Universite de Rennes I, 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu