BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopiński Wiesław
Tytuł
Działalność pozarolnicza wyrazem przedsiębiorczości na wsi
Non-Agricultural Activity as an Expression of Entrepreneurship in the Village
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 311-316, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Wieś, Rozwój przedsiębiorczości
Village, Entrepreneurship development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor podjął temat uwarunkowań, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości wiejskiej. Przedsiębiorczość na wsi może być związana z rolnictwem (drobne przetwórstwo surowców żywnościowych, handel żywnością, itp.) wówczas obejmuje agrobiznes. Może także wiązać się z działalnością pozarolniczą, a wówczas obejmuje rozwój rzemiosła, drobnego przemysłu pozarolniczych branż, wszelkie usługi transportowe, oraz rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej z odpowiednią obsługą klientów. Autor zwrócił także uwagę na wielofunkcyjny rozwój wsi. Rozwój ten wiąże się z odejściem od monofunkcyjności, czyli produkcji głównie surowców rolniczych.

One of elements of economic policy, having in aim balanced adaptation to market conditions is the economic activation by creating job opportunities beside agriculture. Village stops being perceived only in its traditional way - as the food producer, and becomes the place of rendering services as well as trade and production activities. Market economy, which inseparable attributes are: competitiveness, private property of means of production, risk, full responsibility and freedom of taking decisions favours development of economic entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jarosz A., Rozwój agroturystyki w regionie Podkarpacia jako przykład aktywizacji przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, [w:] Szansę i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jarosław 1999.
  2. Krzymińska G., Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi na podstawie bazy danych Agrinpol - analiza jakościowa, [w:] Przykłady przedsięwzięć pozarolniczych na obszarach wiejskich, Poznań 2001.
  3. Makarski S., Przedsiębiorczość w agrobiznesie. PAN IRWiR, Warszawa 2000.
  4. Pałasz L., Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej. Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne obszarów wiejskich. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2001, nr 2-3.
  5. Sobków Cz., Zarębski M., Obszary wiejskie w Polsce a integracja z Unią Europejską, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.
  6. Wiatrak A.P., Karbowiak K., Szansę i bariery rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników, [w:] Szansę i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jarosław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu