BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radzik Katarzyna
Tytuł
Samorząd terytorialny w Irlandii
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 6, s. 56-70
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Organy samorządu terytorialnego, Zadania samorządu terytorialnego
Local government, Local government bodies, Local government task
Uwagi
Zawiera mapy: [1] Podział Irlandii na osiem regionów, [2] Podział Republiki Irlandii na 26 hrabstw
Kraj/Region
Irlandia
Abstrakt
Artykuł na temat samorządu terytorialnego w Irlandii. Przedstawiono historyczne uwarunkowania samorządu terytorialnego w Irlandii. Omówiono strukturę samorządu oraz jego modernizację w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Zaprezentowano ustrój i organizację władz lokalnych oraz zadania irlandzkiego samorządu terytorialnego. Zwrócono uwagę na instrumenty współpracy władz samorządowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Bukowski, T. Jędrzejczak, P. Rączka: Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2003, ss. 359-360.
 2. N. Collins, F. McCann: Irish Politics Today, Manchester 1991, s. 99.
 3. H. Daemen, L. Schaap: Ireland. Associational Democracy, (w:) Citizens and City. Developments in fifteen local democracies in Europe, red. H. Daemen i L. Schaap, Eburon 2000, s. 59.
 4. T. Grosse: Polityka regionalna UE i jej wpływ na rozwój gospodarczy, Poznań 2000, s. 92.
 5. S. Grzybowski: Historia Irlandii, Wrocław 1977, s. 107.
 6. P.C. Humphreys: Improving the quality of services delivered in Ireland: different approaches to the challenge of change. Materiały z X konferencji NISPAcee - Delivering Public Services in CEE Countries. Triends and Developments., http://www.nispa.sk/news/papers/wg2/Huphreys.rtf.
 7. W. Konarski: System konstytucyjny Irlandii, Warszawa 2005, s. 17.
 8. K. Koranyi: Powszechna historia państwa i prawa, Tom IV, Warszawa 1965, ss. 99-100.
 9. Managing across levels of government. Ireland., OECD 1997, http://www.oecd.org.
 10. B. O'hEithir: Historia Irlandii, Warszawa 2000, ss. 23-24.
 11. K. Olejniczak: Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Republice Irlandii, „Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 2-3 (6), s. 103.
 12. K. Radzik: Budowa efektywnego samorządu terytorialnego w Polsce wschodniej na podstawie doświadczeń irlandzkich, (w:) Polska wschodnia. Determinanty rozwoju, red. B. Plawgo, Białystok 2006, ss. 15-29.
 13. D. Roche: Local government in Ireland, Dublin 1992.
 14. P. Stafford, D. Payne: The Politics of Urban Regeneration in Dublin, referat wygłoszony na ECPR Join Session of Work hops, Uppsala, Szwecja, kwiecień 2004.
 15. J. Stankiewicz: Wybrane zagadnienia władzy lokalnej i finansów lokalnych w Wielkiej Brytanii, (w:) Finanse komunalne w wybranych krajach europejskich, red. E. Ruśkowski, Białystok 1997, s. 63.
 16. http://www.cbd.ie.
 17. http://www.environ.ie.
 18. http://www.mwra.ie/aboutus.htm.
 19. http://www.oasis.gov.ie.
 20. http://www.oultwood.com/localgov/eireinfo.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu