BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybiga Krystyna, Nowak Marek
Tytuł
Dolnośląski rynek cukru
The Lower Silesian Market of Sugar
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 324-330, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Przemysł cukrowniczy, Produkcja cukru, Wielkość spożycia
Sugar industry, Sugar production, Volume of consumption
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy dokonali oceny poziomu produkcji cukru i buraków cukrowych z punktu widzenia potrzeb żywnościowych województwa oraz analizy największego segmentu rynku cukru, tj. spożycia w gospodarstwach domowych i placówkach żywienia zbiorowego. Potrzeby żywnościowe województwa dolnośląskiego autorzy określili na podstawie przeciętnego spożycia (według metody bilansowej).

The lower Silesians producers of sugar have been characterised in the paper. The sales structure and research results of the sources of sugar supply on the lower Silesian market have been discussed. The levels of consumption and demand for sugar have been estimated for the region, as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Churchill G. A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
  2. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2000.
  3. Nowak J., Regulacje rynku cukru w Polsce i w Unii Europejskiej, cz. 2, Biuletyn ARR 2002, nr 3(129).
  4. Rejman K., Świątkowska M., Świetlik E., Model wyżywienia ludności Polski w 2005 r., "Przemysł Spożywczy" 1998, nr 2.
  5. Rolnictwo w województwie dolnośląskim w 2000 r., Urząd Statystyczny we Wrocławiu 2001.
  6. Smoleński Z., Buraki cukrowe i cukier, [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa w gospodarce żywnościowej w 2002 r., IERiGŻ, Warszawa 2003.
  7. Szybiga K., Muszyńska W., Popyt i konsumpcja jako podstawa rozwoju handlu detalicznego na Dolnym Śląsku, t. 5, z. 3, Warszawa-Poznań-Koszalin 2003.
  8. Szybiga K., Znaczenie przemyślą spożywczego w gospodarce żywnościowej wojewódzhva dolnośląskiego, "Oeconomica" 2003, 232 (42).
  9. Świetlik K., Ogólne tendencje w rozwoju popytu na żywność, [w:] Popyt na żywność. Stan i perspektywy, Raporty rynkowe, MRiRW, ARR, IERiGŻ 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu