BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szybiga Krystyna, Nowak Marek
Tytuł
Struktura dostaw wybranych produktów pochodzenia zwierzęcego na rynek dolnośląski
The Structure of Chosen Animal Products Supplies to the Lower Silesian Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 331-335, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Handel artykułami żywnościowymi, Łańcuch dostaw, Metody statystyczne
Food trade, Supply chain, Statistical methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych przez autorów badań była ocena poziomu i źródeł zaopatrzenia Dolnego Śląska w wybrane produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego. Jako narzędzie badawcze wykorzystali kwestionariusz, którego pytania dotyczyły wielkości rocznej sprzedaży i miejsc wytworzenia kolejnych produktów: mięsa czerwonego (wieprzowego i wołowego) i jego przetworów, mięsa drobiowego i przetworów, jaj kurzych, mleka i jego przetworów. Autorzy przerowadzili badania w 348 podmiotach obejmujących: 53 punkty żywienia zbiorowego (stołówki, szpitale, zakłady karne i jednostki wojskowe), 83 sklepy detaliczne oraz 212 punktów sprzedaży detalicznej, funkcjonujących w ramach rynków hurtowych. Wywiady odbywały się na terenie Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, a także miasta i gminy Świerardów w okresie od czerwca do października 2002 roku.

The article presents the results of the survey of beef, pork, poultry, milk and their processed products, and eggs supplies' structure to the Lover Silesian market. The majority of beef, pork, and their processed products supplies are covered by the producers from the region of Wielkopolska. The Lower Silesian producers dominate the supplies of eggs, poultry, and its processed products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
  2. Marak J., Metody ankietowe [w:] Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE, Wrocław 1999.
  3. Szybiga K., Dolny Śląsk jako region produkcji surowców rolnych, [w:] Działalność rolnicza oraz jej uwarunkowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, red. H. Kałuża, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003a.
  4. Szybiga K., Znaczenie przemyski spożywczego w gospodarce żywnościowej województwa dolnośląskiego, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 232, "Oeconomica", nr 42, AR, Szczecin 2003b.
  5. Użytkowania gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich 2002. Województwo Dolnośląskie, US we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu