BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dokurno Zbigniew
Tytuł
Polityka ekologiczna jako instytucjonalny czynnik endogenicznego wzrostu gospodarczego
Ecopolicy as an Institutional Factor of the Endogenous Economic Growth
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (12), 2006, nr 1122, s. 183-200, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Polityka ekologiczna, Ekonomia instytucjonalna, Wzrost gospodarczy, Wzrost endogeniczny
Ecological politics, Institutional economics, Economic growth, Endogenous growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono politykę gospodarczą w świetle ekonomii instytucjonalnej. Omówiono znaczenie polityki ekologicznej w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej oraz teorii endogenicznego wzrostu.

The paper is an attempt to create and prove the thesis presenting the relation between an institutional environmental policy and characteristics of the theory of endogenous growth. The main emphasis was put on relations determining the pace of growth. The presented conception is a proof of growing importance of New Institutional Economics in solving many economic problems. The paper presents also specific solutions in the form of models of endogenous growth as an alternative to classic models. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aulin A., Foundation of Economic Development, Springer-Verlag, Berlin 1992.
 2. Commons J.R., Institutional Economics. Its Place in Political Economics, Madison 1959.
 3. Dopfer K., Evolutionary economics: Framework for analysis, [w:] Evolutionary Economics: Programme and Scope, red. K. Dopfer, Boston 2001.
 4. Eissrich D., Systemtransformation aus der Sicht der neuen Institutionenökonomik, Frankfurt 2000.
 5. Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 6. Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998. Lucas R.E., On the mechanics of economics development, "Journal of Monetary Economics" 1988.
 7. Makarski K.. Pońsko P. Weretka M., Winek D., Rozważania nad rozwojem teorii wzrostu gospodarczego, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH", 1998.
 8. Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjanalnej ekonomii, "Ekonomista" 2003 nr 3.
 9. Mayhew A., The Beginnings of Institutionalism, "Journal of Economic Issues" 1987 nr 3.
 10. Richter R., Furubotn E.G., Neue Institutionenökonomik. Eine Einführung und kritische Würdigung, Tübingen 1999.
 11. Tokarski T., Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 12. Veblen T., Why is economics not an evolutionary science?, [w:] The Place of Science in Modern Civilization, red. B.W. Huebsh, New York 1919.
 13. Wojtyna A., Rola państwa we wzroście gospodarczym, [w:] Współczesne teorie wzrostu gospodarczego, red. A. Wojtyna, PTE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu