BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Bartosz
Tytuł
Efekty i perspektywy międzynarodowej współpracy w dziedzinie polityki konkurencji na forum WTO
Results and Perspectives of International Cooperation Undertaken by WTO Concerning Competition Policy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (12), 2006, nr 1122, s. 33-46, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Polityka konkurencji, Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
Competition policy, Prohibition of competition restricting agreements
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
Przybliżono podstawowe przesłanki międzynarodowej aktywności Unii Europejskiej w zakresie polityki konkurencji. Przedstawiono potencjalne problemy w zakresie umiędzynarodowienia polityki konkurencji na forum WTO i rozwiązania wypracowane przez WTO w zakresie polityki konkurencji.

Economic consequences of globalization are more and more increasing relations between the instruments of national economic policy. This article aims to present the most important reasons, results and perspectives of international cooperation concerning competition policy. They all arc related to the essential interests of each country, the European Union and also international companies. The actions taken by World Trade Organization are analyzed, which seems to be the most proper one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Devellennes Y., Kiriazis G., Competition policy makes it into the Doha Agenda, [w:] Competition Policy Newsletter, Number 1, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, February 2002.
 2. Europäische Kommission, Generaldirektion Wettbewerb, Die Wettbewerbspolitik der Euiropäischen Gemeinschaft- XXX. Bericht über die Wettbewerbspolitik 2000, Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, Luxembourg 2001.
 3. European Commission, Directorate-General for Competition, European Union competition policy. XXXIInd Report on competition policy 2002, Office for Official Publications of European Communities, Luxembourg 2003.
 4. European Commission, Towards an international framework of competition rules. Communication to the Council submitted by Sir Leon Brittan and Karel Van Mien, COM (96) 284 final, Brussels 17.06.1996.
 5. Fries F., Spór o Europę, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Gößl M., Der westeuropäische Wirtschaftsraum im globalen Wettbewerb. Regionale Integration und Standortwettbewerbsfähigkeit, Peter Lang GmbH, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1997.
 7. Grzybowska M., Dotychczasowy przebieg nowej rundy wielostronnych negocjacji handlowych w ramach WTO, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, J. Rymarczyk (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 976, AE, Wrocław 2003.
 8. Hoekman B., Kostecki M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji. AE. Wrocław 2002.
 9. http://www.wto. org/english/thewto_e/minist_e/min99_e/english/about_e/16comp_e.htm.
 10. Jamgan M., Competition Policy, Consumers and the Multi-Lateral Trading System, Public Interest Advocacy Centre (PIAC), http://www.piac.ca/newpage11.htm.
 11. Justyński J., Podstawy prawne polityk gospodarczych Unii Europejskiej na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, TNOiK, Toruń 2001.
 12. Kerber W., An International Multi-Level System of Competition Laws: Federalism in Antitrust, [w:] German Working Papers in Law and Economics, Paper 13, Volume 2003.
 13. Konkurencja, Z. Brodecki (red.), Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 14. Michalski B., Współpraca bilateralna Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie polityki konkurencji, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, J. Rymarczyk, W. Michalczyk (red.), AE, Wrocław 2004.
 15. Monti M., A Global Competition Policy?, European Competition Day, Copenhagen, 17.09.2002, Speech/02.399, http://www.europa.eu.int/comm/competition/speeches/index_2002.html.
 16. Podstawy, cel i zakres polityki krajowej i polityki Wspólnoty w dziedzinie konkurencji, M. Markiewicz (red.), Instytut Europejski, Łódź 1998.
 17. Reinicke W., Trilateral networks of governments, business and civil society: the role of international organizations in global public policy, [w:] Summary of the proceedings of the pre-UNCTAD X Seminar on the Role of Competition Policy for Development in World Globalizing Markets, Geneva, 14-15 June 1999.
 18. Schmidt I., Schmidt A., Europäische Wettbewerbspolitik. Eine Einführung, Verlag Franz Vahlen, München 1997.
 19. Stober R., UN und WTO als Motoren globaler Wirtschaftsrechtprinzipien, [w:] Europa und Globali-sierung, C. Baudenbacher, E. Busek (Hrsg.), Verlag Österreich, Wien 2002.
 20. Van Miert K., The WTO and Competition Policy. The Need to Consider Negotiations, Geneva 21.04.1998, http://www.europa.eu.int/comm/competition/speeches/index_ 1998.html.
 21. Woicka I., Europa przedsiębiorstw - nowy program Komisji Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 7-8.
 22. World Trade Organization, Ministerial Declaration adopted on 14.11.2001, WT/MIN(01)/DEC/1. 20.11.2001.
 23. World Trade Organization, Singapore Ministerial Declaration adopted on 13.12.1996, htlp://www.wto.org/english/news_e/pres96_e/wtodec.htm.
 24. World Trade Organization, Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy, The fundamental WTO principles of national treatment, most-favoured-nation treatment and transparency, WT/WGTCP/W/114, 14.04.1999.
 25. Wysokińska Z.. Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa-Łódź 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu