BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojar Ewa, Pylak Korneliusz
Tytuł
System instytucjonalny wdrażania funduszy strukturalnych w województwie lubelskim : Implementacja modelu badawczego
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 6, s. 29-33, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Pomoc finansowa UE, Analiza SWOT
Structural funds, EU financial aid, SWOT analysis
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań silne i słabe strony obecnego systemu instytucjonalnego wdrażania funduszy strukturalnych w województwie lubelskim. Analiza SWOT została przeprowadzona w kontekście okresu 2004-2006 w dwóch wymiarach: po pierwsze, pokazuje, które aspekty są generalnie silną, a które słabą stroną systemu. Po drugie, pokazuje, które instytucje są najsilniejsze, a które najsłabsze.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. BOJAR E., Doświadczenia wybranych regionów słabo rozwiniętych w wykorzystaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i funduszy unijnych, Lublin 2006.
  2. European Commission, A New Partnership for Cohesion. Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
  3. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności) - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.
  4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Propozycja ukla-du programów operacyjnych i priorytetów na lata 2007-2013, Warszawa, styczeń 2006 r.
  5. PYLAK K., Koncepcja modelu zarządzania regionem stabo rozwiniętym (na przykladzie województwa lubelskiego) [w:] Bojar E., Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w aspekcie integracji europejskiej, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005.
  6. PYLAK K., Model zarządzania slabo rozwiniętym regionem (na przykladzie województwa lubelskiego), praca doktorska, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2006.
  7. PYLAK K., Zarządzanie regionem słabo rozwiniętym, "Współczesne Zarządzanie", nr 2/2006, s. 144-153.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu