BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamosiński Sławomir
Tytuł
Polska lokalna w expose polskich premierów (od Tadeusza Mazowieckiego do Jarosława Kaczyńskiego)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 7-8, s. 5-16
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Administracja lokalna, Władza
Local government, Local administration, Power
Abstrakt
W artykule omówiono expose poszczególnych premierów Rzeczpospolitej Polskiej. Autor zauważa, że w cytowanych wypowiedziach programowych premierów, poza wyjątkami: Tadeusza Mazowieckiego, Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka, zabrakło wyraźnej woli do decentralizacji państwa i wspierania rozwoju społeczności lokalnych kosztem ograniczania kompetencji centrum administracyjnego państwa. Próbuje również zwrócić uwagę na to, kto ma wypełnić pustkę na szczeblu lokalnym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bałtowski, M. Miszewski: Transformacja gospodarcza w Polsce, WN PWN, Warszawa 2006, s. 24.
 2. B. Bernaś: Reforma administracji państwowej i samorządowej. Za i przeciw, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8.
 3. A. Bukowski: Nowe formy demokratycznego zarządzania miastem europejskim, „Samorząd Terytorialny" 2006, nr 1-2.
 4. Emilewicz, A. Wołek: Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej autorów (wydanie II), Wydawnictwo Dante, Nowy Sącz-Kraków 2002, s. 33.
 5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (DzU z 1994 r. nr 124, póz. 607).
 6. M. Kulesza: Państwo i społeczeństwo. Polska u progu XXI wieku, (w:) Cywilizacja u progu trzeciego tysiąclecia. Konstatacje i przestrogi, pod red. Marcina Libickiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, s. 49.
 7. M. Kulesza: Relacje między różnymi szczeblami władz lokalnych, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12.
 8. M. Kulesza: W sprawie reformy terytorialnej, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8.
 9. Lech Mażewski: Przyszłość województwa, „Samorząd Terytorialny" 1992, nr 11.
 10. Z. Niewiadomski: Samorząd terytorialny wobec regionalizacji, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8.
 11. K. Opolski, P. Modzelewski: Zarządzanie jakością w administracji samorządowej - wnioski z doświadczeń międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 10, ss. 48-49.
 12. J. Regulski: Samorządna Polska, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2005, s. 93.
 13. J. Regulski: Samorząd ponadgminny? Próba identyfikacji problemu, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12.
 14. J. Regulski: Samorząd w III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 70.
 15. E. Sochacka, T. Krasko: Rzeczpospolita demokracji lokalnej, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1996, s. 52.
 16. J. Stępień: Kilka ostrożnych kroków, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu