BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tańska-Hus Bożena
Tytuł
Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do ustawodawstwa UE
Adjusting Polish Rural and Food Law to EU Legislation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 351-356, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Prawo WE, Kryteria integracji z UE, Prawo rolne, Gospodarka żywnościowa
European Community law, EU enlargement criteria, Agriculture law, Food economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka podjęła temat harmonizacji polskiego prawa rolnego i żywnościowego z prawem Unii Europejskiej. W podsumowaniu stwierdziła, że według stanu prawnego na 31.01.2004 rok, harmonogram dostosowania prawa rolnego i żywnościowego do prawa wspólnotowego został w zasadzie zrealizowany.

The Process of adjusting Polish law to EU legislation has begun with signing the Europe Agreement. In order to meet EU requirements, Poland has obliged themselves to adjust the law to aquis communatane which shall guarantee a full and effective integration with EU home market. Within agriculture and rural law issues, the European Commission has recommended first to adjust home market law in veterinary, plant health and animal feeding and regulations of specific agricultural markets. The legal state of 31.01.2004 shows that the agenda of rural and food law adjustment to EU regulations has been generally achieved, and there are still 6 bills of law related to agriculture in Polish Chamber of Deputies to be enacted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ambroziak A., Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 7-8.
  2. Czechowski P., Systematyka regulacji prawnych Unii Europejskiej jako wyznacznik zmian prawa rolnego i żywnościowego w Polsce, "INFOR" 2000, nr 3.
  3. Lichorowicz A., Ocena stopnia harmonizacji polskiego prawa rolnego z prawem Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 3.
  4. Wojciechowski A., Harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej - kilka refleksji, "INFOR" 2000, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu