BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Gabriel
Tytuł
Rozwiązanie/odwołanie organów samorządu terytorialnego jako środek nadzoru
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 7-8, s. 55-69
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Organy samorządu terytorialnego, Polityka samorządu terytorialnego
Local government, Local government bodies, Local government policy
Abstrakt
Celem artykułu jest próba ujęcia rozwiązania/odwołania organów samorządu terytorialnego jako środka nadzoru w sposób obrazujący całość problematyki w jej głównych zarysach i zasygnalizowania podstawowych problemów. Zaprezentowano zakres przedmiotowy oraz podmiotowy tego środka nadzoru. Przedstawiono zagadnienia proceduralne oraz skutki rozwiązania/odwołania organu samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak, J. Borkowski: Instytucje sądowej ochrony samodzielności gminy, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, s. 42.
 2. B. Adamiak, J. Borkowski: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1999, s. 301.
 3. A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 500.
 4. B. Banaszak, A. Preisner: Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996, ss. 194 i 195.
 5. J. Boć (red.): Prawo administracyjne, Wrocław 1998, s. 14.
 6. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak: Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością komunalną, Warszawa 1995, s. 36.
 7. B. Dolnicki: Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 6, s. 50.
 8. B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 29.
 9. M. Kasiński: Ciągłość funkcji wykonawczej a zakończenie działalności zarządu gminy, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 7-8, s. 30.
 10. Z. Kmieciak: Ustawowe założenia systemu nadzoru nad działalnością komunalną, „Samorząd Terytorialny" 1994, nr 6, s. 13.
 11. Z. Kmieciak, M. Stahl: Akty nadzoru nad działal nością samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 1-2, s. 112.
 12. Z. Leoński: Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle ustawy z 08.03.1990 r., „Państwo i Prawo" 1990, z. 12, s. 59.
 13. Z. Niewiadom-ski, W. Grzelczak: Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz teksty innych ustaw samorządowych, Warszawa 1990, s. 79.
 14. K. Podgórski: Nadzór nad samorządem gminnym, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, ss. 34-35.
 15. A. Szewc: Legalność uchwał organów gminy, „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 6, s. 19.
 16. T. Woś: Postępowanie sądowo-administracyjne, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu