BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guziejewska Beata
Tytuł
Warunki skutecznej polityki subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 7-8, s. 70-81
Słowa kluczowe
Budżet samorządu terytorialnego, Finansowanie samorządu terytorialnego, Subwencjonowanie samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny
Local budget, Local government financing, Local government subsidies, Local government
Abstrakt
Artykuł jest analizą przesłanek skutecznej polityki subwencjonowania samorządu terytorialnego. Omówiono warunki skutecznej polityki finansowej państwa. Porównano metody polityki finansowej samorządu terytorialnego i polityki finansowej władz państwowych. Przedstawiono formę subwencji jako narzędzie skutecznej polityki finansowej oraz znaczenie mierników zadań publicznych w polityce subwencjonowania samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Fedorowicz: Podstawy teorii finansów, Poltex, Warszawa 1998, s. 10.
 2. J. Glumińska-Pawlic: Dochody jednostek samorządu terytorialnego de legę lata i de legę ferenda, (w:) System finansów samorządu terytorialnego, L. Patrzałek (red.), op. cit., s. 59.
 3. B. Guziejewska: Podstawowe założenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle konstrukcji teoretycznych, (w:) „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 11, s. 41.
 4. B. Guziejewska: Teoretyczne aspekty racjonalizacji gospodarki finansowej w gminie, (w:) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, praca pod red. naukową S. Dolaty, Tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 88.
 5. J. Harasimowicz: Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1977, s. 37.
 6. L. Jędrzejewski: Decentralizacja a polityka finansowa gmin, powiatów i województw, (w:) System finansów samorządu terytorialnego, L. Patrzałek (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Wrocław 2003, s. 151.
 7. E. Kornberger-Sokołowska: Absorpcja środków Unii Europejskiej a racjonalizacja wydatków publicznych, (w:) Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, pod. red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szolno-Koguc, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 161.
 8. C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.): Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 33.
 9. L. Kurowski: Wstęp do nauki prawa finansowego, Warszawa 1982, ss. 16-17.
 10. J.B. McKinney: Performance Budget and Accountability, (w:) A. Khan, W.B. Hildreth: Case Studies in Public Budgeting and Financial Management, Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque 1996, s. 80; H.M. Coombs, D.E. Jenkins: Public Sector Financial Management, Chapman&Hall, Londyn 1994, ss. 83-148.
 11. W. Misiąg: Mierzenie ilości i jakości usług publicznych, (w): „Kontrola państwowa", Wydawnictwo NIK, Warszawa 2004, s. 62 i nast., oraz W. Misiąg (red.): Wzorowy urząd, czyli jak usprawnić administrację samorządową, jak mierzyć jej zadania i wyniki, IBnGR, Warszawa 2005.
 12. W. Misiąg: Mierzenie zadań publicznych jako podstawa planowania budżetowego, (w:) Ekonomiczne i prawne problemy..., op. cit, ss. 153 i 155.
 13. W.A. Niskanen: Bureaucrats and politicians, The Journal of Law and Economics 18, 1995, s. 617.
 14. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Tom IV, Warszawa 1996, s. 962.
 15. J. Ostaszewski (red.): Finanse, Wyd. Difin, Warszawa 2005, s. 85.
 16. S. Owsiak: Podstawy nauki finansów, PWE, Warszawa 2002, s. 265.
 17. A. Pomorska: System dochodów gmin i potrzeba jego racjonalizacji, (w:) Podstawowe zagadnienia prawa finansowego i polityki finansowej w Polsce w latach 1989-1997. Księga Jubileuszowa prof. Leona Kurowskiego, E. Chojna-Duch, W. Goronowski (red.), Warszawa 1998, s. 124.
 18. A. Shah: Lessons from international practices of international fiscal transfers, XVI Regional Seminar on Fiscal Policy, Santiago de Chile 2004 www.worldbank.org).
 19. A. Shah: The reform of intergovernmental fiscal relations in developing and emerging market economies, World Bank, Washington 1994 (www.worldbank.org).
 20. J.E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004, s. 904.
 21. P. Swianiewicz: Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium, Warszawa 2004, s. 81.
 22. P. Swianiewicz: System subwencji dla gmin, „Sa morząd Terytorialny" 1992, nr 1-2, s. 52.
 23. P. Swianiewicz: Transfery z budżetu państwa dla samorządów lokalnych, „Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1(11), s. 103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu