BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hozer Józef, Zwolankowska Małgorzata, Kokot Sebastian, Kuźmiński Wojciech
Tytuł
Wykorzystanie nieklasycznych modeli ekonometrycznych w szacowaniu wartości nieruchomości gruntowych
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 1-2, s. 35-41, bibliogr. 11 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Ceny nieruchomości, Nieruchomości gruntowe
Econometric models, Real estate prices, Ground real estate
Abstrakt
Doświadczenia empiryczne wskazują na niezadowalające efekty prób zastosowania klasycznych procedur ekonometrycznego modelowania wartości nieruchomości. Z tego powodu podejmowane są próby budowy takich konstrukcji formalnych, które umożliwią wycenę dużej ilości nieruchomości przy użyciu nieklasycznych metod statystyczno-ekonometrycznych. W artykule przedstawiono nieklasyczny model ekonometryczny skonstruowany w Katedrze Ekonomii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego na potrzeby wycen nieruchomości gruntowych w sposób masowy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski Z., Niektóre problemy metodologiczne modelowania matematycznego w taksacji nieruchomości, Wycena nr 6/95.
 2. Algorytm szacowania ekonomicznych struktur zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Praca zbiorowa pod red. prof, dr hab. Józefa Hozera, PTE, Szczecin 1996.
 3. Czaja J., Zamiast techniki porównywania parami — technika interpolacyjna wyceny nieruchomości, Nieruchomość, Katowice 1996.
 4. Hopfer A., Źróbek S., Źróbek R., Wycena powszechna, Wycena nr 4/96.
 5. Hozer J., Kokot S., Rozkrut D., Problemy ekonometrycznego szacowania wartości nieruchomości gruntowych, VIII Krajowa Konferencja Naukowa „Mikroekonometria w teorii i praktyce" materiały konferencyjne, Szczecin (w druku).
 6. Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W., Zwolankowska M., Wyniki zalgorytmizowanej masowej wyceny nieruchomości gruntowych w Szczecinie, artykuł w druku.
 7. Hozer J., Wykorzystanie wyników analiz statystycznych rynku nieruchomości do szacowania nieruchomości, Gwarancje jakości usług rzeczoznawców majątkowych — VI Krajowa Konferencja Rzeczoznawców majątkowych, Olsztyn 1997.
 8. Masowa wycena nieruchomości gruntowych w Szczecinie celem aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i zarząd., Praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. Józefa Hozera, PTE, Szczecin 1997.
 9. Mecha E., Systemy informacji w procesie taksacji nieruchomości, Wycena nr 4, 5/97.
 10. Prystupa M., O wyższości interpolacji nad ekstrapolacją... i odwrotnie, Rzeczoznawca Majątkowy, nr 3/96.
 11. Prystupa M., Technika analizy statystycznej rynku, Rzeczoznawca Majątkowy, nr 3/94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu