BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Anna
Tytuł
Znaczenie uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 7-8, s. 3-6
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój gospodarczy regionów
Higher education, Knowledge-based economy, Economic development of regions
Abstrakt
Celem artykuł jest ukazanie, w jaki sposób uniwersytety zlokalizowane w regionach uczących się mogą przyczyniać się do zwiększania ich potencjału gospodarczego oraz jakie korzyści z tego tytułu może odnosić społeczeństwo, by dostosowywać się do stale zmieniających się warunków panujących na rynku pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CASTELS M., The Informational City, Basil Black-well, Oxford 1989, za: Ch. EVANS, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 2. ETZKOWITZ H., ASPLUND P., NORDMAN N., Beyond Humboldt: Emergence of Academic Entrepreneur-ship in the U.S. and Sweden, CERUM Working Paper 27:2001.
 3. EVANS Ch., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005.
 4. European Commission, The Role of Universities in the Europe of Knowledge, Communication from the Commission, Brussels, 05.02.2003, COM (2003).
 5. KNAST J., Polityka innowacji w Polsce - zbieżność z celami Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" nr 6/2006.
 6. Korea and the Knowledge-based Economy. Information Society, OECD, World Bank Institute, red. C. DAHL-MAN, T. ANDERSON, 2000.
 7. LONGWORTH N., Learning Cities, Learning Regions, Learning Communities. Lifelong Learning and Local Government, Routledge, London, New York 2006.
 8. MIEDZIŃSKI M., Kalifornia - Singapur. Analiza porównawcza, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, praca zbiorowa pod red. A. KUKLIŃSKIEGO, KBN, Warszawa 2001.
 9. MORGAN K., The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, Regional Studies (31), 1997.
 10. OECD, Cities and Regions in the New Learning Economy, Paris 2001.
 11. STÓWE Ch. R. B., Kształcenie przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych, [w:] Intellectual Entrepreneurship. Wiedza, przedsiębiorczość, bogactwo, praca zbiorowa pod red. S. KWIATKOW-SKIEGO, M.B. KAMIŃSKIEGO, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu