BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena
Tytuł
Biznes odpowiedzialny społecznie
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 7-8, s. 17-20, bibliografia 12 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Etyka biznesu, Studium przypadku
Corporate Social Responsibility (CSR), Company image, Business ethics, Case study
Firma/Organizacja
Mittal Steel Poland SA
Abstrakt
Artykuł omawia biznes odpowiedzialny społecznie, czyli jego etykę, dbałość o środowisko przyrodnicze, odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec interesariuszy na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego Mittal Steel Poland.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. GAJDZIK B., System społecznej odpowiedzialności biznesu - nowe wyzwanie dla przedsiębiorstw sektora hutniczego, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze" nr 11/2006.
 2. GASPARSKI W, LEWICKA-STRZAŁECKA A., ROK B., SZULCZEWSKI G., Europejskie i światowe standardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej, [w:] W. GASPARSKI (red.), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koź-mińskiego, Warszawa 2003.
 3. ŁASZYN A., Firma społecznie odpowiedzialna, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 7.
 4. MARKOWSKI T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 57.
 5. Prezentacja kodeksu etyki biznesu, HEN, "Polska Stal" nr 25/2005.
 6. Raport bhp przedsiębiorstwa Mittal Steel Poland SA. [7] REGULSKI J., Ekonomika miasta, PWE, Warszawa 1982.
 7. ROK B., Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 8. RYBAK M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 9. Zielona Księga Komisji Europejskiej - Green Paper for Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. COM (2001) 366 final, Bruksela 2001.
 10. Strategiczny Cel dla Europy 2010.
 11. www.mittal-steel.pl/default.aspx (marzec 2006).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu