BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Małgorzata
Tytuł
Total Quality Education w szkolnictwie wyższym cz. 1. Uwarunkowanie wdrażania
Źródło
Problemy Jakości, 2007, nr 8, s. 8-18
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Akredytacja, Jakość kształcenia
Higher education, Accreditation, Quality education
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Relacje pomiędzy przemysłem (P) a ośrodkami naukowo-badawczymi (N) - pożądany efekt synergii, [2] V filar w ramach wskaźnika GCI odnoszący się do konkurencyjności z zakresu szkolnictwa wyższego - wyniki krajów przystępujących do UE w roku 2004, [3] VII filar w ramach wskaźnika GCI odnoszący się do konkurencyjności z zakresu gotowości technologicznej - wyniki krajów przystępujących do UE w roku 2004, [4] IX filar w ramach wskaźnika GCI odnoszący się do konkurencyjności z zakresu innowacyjności - wyniki krajów przystępujących do UE w roku 2004, [5] Procentowy udział jednostek z grupy "Nauki społeczne, ekonomiczne i prawne", w poszczególnych kategoriachoceny parametrycznej, [6] Ocena punktowa poszczególnych grup jednorodnych na podstawie oceny parametrycznej, [7] Procentowy rozkład ocen przyznawanych w ramach dotychczasowej procedury akredytacyjnej (1 142 jednostki), [8] Jednostki uniwersytetów - U (542 jednostki), [9] Jednostki politechnik - P (264 jednostki), [10] Jednostki akademii ekonomicznych - AE (27 jednostek), [11] Jednostki uczelnii medycznych - UM (53 jednostki), [12] Jednostki państwowych wyższych szkół zawodowych - PWSZ (56 jednostek), [13] Jednostki akademii rolniczych - AR (120 jednostek), [14] Jednostki akademii morskich - AM (10 jednostek), [15] Jednostki wyższych szkół pedagogicznych - WSP (44 jednostki), [16] Jednostki wyższych szkół wychowania fizycznego - WSWF (20 jednostek), [17] Jednostki uczelni wojskowych - UW 96 jednostek), [18] Rozkład procentowy ocen przyznanych ocenionym jednostkom we wszystkich uczelniach poddanych analizie, [19] Szczegółowa ocena jednostek w grupach uczelni poddanych analizie, [20] Składowe systemu szkoły wyższej.^ Zawiera tabele: [1] Wybrane fragmenty Global Competitiveness Indeks Ranking dotyczący nowych krajów członkowskich przystępujących do UE w roku 2004, [2] Liczba zgłoszeń patentowych na milion mieszkańców, [3] Liczba ofert technologicznych zarejestrowanych we Wspólnotowym Serwisie Internetowym Badań i Rozwoju CORDIS, [4] Nakłady na działalność badawczo-rozwojową - relacja do produktu krajowego brutto w %, [5] Liczba uniwersytetów danego kraju w rankingu światowym wg badań Higher Education od Shanghai Jiao Tong University, [6] Kryteria Academic Ranking of World Universities 2006, [7] "Top 10" wśród polskich uczelni wg rankingu Rzeczpospolitej z roku 2006, [8] Oceny przyznawane przez PKA oraz ich charakterystyka, [9] Zestawienie ogólnej oceny wszystkich jednostek we wszystkich uczelniach poddanych analizie.
Abstrakt
Artykuł na temat Total Quality Education w szkolnictwie wyższym. Omówiono konkurencyjność i rozwój polskiej gospodarki na podstawie badań. Przedstawiono konkurencyjność i poziom (jakość) polskiego szkolnictwa wyższego. Wskazano i opisano orientację na spełnianie wymagań jako podejście sprzyjające poprawie konkurencyjności polskich uczelni i ich relacji z gospodarką.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Białecki, Szkoły wyższe jako miejsce tworzenia i współtworzenia polityki naukowo-technicznej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2004, Nr2/24, s. 37.
 2. N.G. Borahan, R. Ziarati, Developing quality criteria for application in the higher education sector in Turkey, „Total Quality Management", Vol. 13, No. 7, 2002, pp. 913-926.
 3. D.E.Clayson, D.A. Haley, Marketing Models in Education: Students As Customers, Products, or Partners, „Marketing Education Review", Vol. 15, No 1, Spring 2005, pp. 1-10.
 4. A. Dziedziczak-Foltyn, Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa wiedzy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2006, Nr 2/28, s. 65.
 5. Global Competitiveness Index Report 2006; wg www.weforum.org.
 6. D. Grant, E. Mergen, S. Widrick, Quality management in US higher education, „Total Quality Management", Vol. 13, No 2, 2002, pp.207-215.
 7. Innobarometr on cluster's role in facilitating innovation in Europe. Analitical Report. The Gallup Organization,2006 July, pp.4-5.
 8. B. Ishinger, Higher education for a changing world, „OECD Observer", No. 255, May 2006, pp.22-24.
 9. A. Kobylarek, Redefinicja funkcji szkół wyższych z punktu widzenia interesów lokalnych (teoria mostu), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2005, Nr 2/26, s. 32.
 10. A. Kobylarek, Studia uniwersyteckie wobec wymagań rynku pracy transformującego się społeczeństwa, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2003, Nr 1/21, s. 40.
 11. Komunikat Komisji Europejskiej(Bruksela, 10 stycznia 2003 roku), [w:] „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2004, Nr 1/23, s. 164.
 12. N. Logothesis, Towards a quality management of education, „Total Quality Management", 1995, Vo. 6, pp. 479-486.
 13. K. Narasimhan., Improving Teaching and Learning: Perceptions Minus Expectations Gap Analysis Approach, "Training for Quality", 1997, 5(3), pp. 121-125.
 14. OECD Background Report, Meeting of OECD Education Ministers. Higher Education: Quality, Equity and Efficiency, 2006, June 27-28, Athens, p. 13.
 15. W.M. Orłowski, Skandynawska fala, „Wprost", 2007, Nr 14, s. 60-64.
 16. K. Pawłowski, Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku - artykuł dyskusyjny, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2005, Nr 2/26, s. 19.
 17. M.E.Porter, The comparative Advantage of Nations, New York, Free Press, 1990.
 18. Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa, wrzesień 2005, s. 31.
 19. K. Sauerland, Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2006, Nr 2/28, s. 89.
 20. Science, technology and Innovation in Europe, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, Eurostat 2007, p. 80-81.
 21. Q. Scrabec, A Quality Education Is Not Customer Driven, Journal of Education for Business", May/June 2000, pp. 298-300.
 22. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin, 2000, s. 91-95.
 23. The Lisbon Review Ranking 2006; wg www.weforum.org.
 24. M. Tribus, TQM in Education. The Theory and How To Put It to Work, Exergy Inc., Hayward, CA; Źródło: www.deming.ces.clemenson.edu/pub/den/theory_quinedu.pdf.
 25. World Competitiveness Yearbook, IMD, Lausanne, 2006, s. 607.
 26. www.nauka.gov.pl.
 27. M.G. Yudof, I.J. Busch-Vishniac; Total Quality, „Change Magazine", Nov/Dec 1996, Vol. 28, issue 6, pp. 1-9.
 28. A. Zekeviciene, Total Quality Management at University, „Organizaciju Vadyba Sisteminiai Tyrimai, 2003, Nr 28, pp. 237-253.
 29. A. Żołnierski (red.), Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport, PARP, Warszawa 2006, s. 70-71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu