BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabek Agata
Tytuł
Pracownicy publicznych służb zatrudnienia
The officials of public employment services from the quality and quantity views
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 2, s. 6-9, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Urzędnik państwowy, Urzędy pracy, Zatrudnienie
Public officials, Labour offices, Employment
Abstrakt
Opracowanie zawiera krótką charakterystykę kadr publicznych służb zatrudnienia ze względu na aspekt jakościowy, jak i ilościowy ich funkcjonowania. Autorka podejmuje próbę analizy czynników, od których uzależnione jest prawidłowe wykonywanie zadań służb zatrudnienia. Zalicza do nich: kwalifikacje pracowników publicznych służb zatrudnienia, konieczność ich doskonalenia, a także dostęp do świadczonych przez nich usług poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia, głównie na stanowiskach związanych z realizacją aktywnej funkcji służb zatrudnienia. Powyższa analiza jest zilustrowana danymi statystycznymi z ostatnich 5 lat. Autorka podkreśla, że zapewnienie fachowości i powszechnego dostępu do kadr administracji pracy powinny stać się jednym z priorytetowych celów władz państwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of this publication is to present the quality and quantity aspects of staff of labour force administration. The study in question is an attempt to analyze factors that determine an effective execution of tasks imposed on employment services. Among them are the following: the level of education of public employment services workers, their advanced training and the access to services rendered by them by means of assurance of the proper level of employment, particularly in case of such positions as employment adviser and employment exchange adviser. The analysis above is supported by the data of the recent five years. The author emphasizes that employing professional staff and providing common access to the labour administration officials are to be given priority by the authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajszczak Z. (1993), Międzynarodowe normy i programy MOP w odniesieniu do służb zatrudnienia, "Rynek Pracy" nr 1.
 2. Borkowska S., Bohdziewicz R, red. (1995), Lokalna polityka rynku pracy na przykładzie województwa łódzkiego. Łódź.
 3. Budnik R. (2002), Raport dotyczący funkcjonowania powiatowych urzędów pracy w 2001 roku, Związek Powiatów Polskich, Komisja Polityki Społecznej, "Rynek Pracy" nr 5-6.
 4. Dąbrowski M. (2002), Instytucjonalna obsługa rynku pracy w 2001 r. w ujęciu statystycznym, Departament Informacji o Rynku Pracy, Krajowy Urząd Pracy, "Rynek Pracy" nr 4.
 5. Kaczmarczyk K., Konecki K. (1998), Rejonowe urzędy pracy - biurokracja a profesjonalizacja funkcji organizacyjnych, "Humanizacja Pracy" nr 3.
 6. Kadry urzędów pracy ważnym czynnikiem w rozwiązywaniu problemów bezrobotnych (1993), Departament Edukacji i Doradztwa Pozaszkolnego, "Rynek Pracy" nr 9.
 7. KUP (1995), Usprawnienie służb zatrudnienia, Memorandum dla rządu Polski, (Międzynarodowe Biuro Pracy - Genewa).
 8. KUP (1999; 2000), Funkcjonowanie systemu urzędów pracy wiatach 1993-1999-cz. I, " Rynek Pracy" nr 12, "Rynek Pracy" nr 1.
 9. Maier H. (1993), Rola MOP w kształtowaniu polityki rynku pracy, "Rynek Pracy" nr 1.
 10. Marcinkowski A., Sobczak J. (1992), Bezrobotni i instytucje, "Rynek Pracy" nr 7.
 11. Martynuska A. (1991), Seminarium w Krakowie, "Rynek Pracy" nr 3.
 12. Olejniczak Z. (2003), Wirtualny urząd pracy, "Rynek Pracy" nr 2.
 13. Oleksyn T. (1991), Łagodzenie skutków bezrobocia w świetle badań, "Polityka Społeczna" nr 9.
 14. Pasterczak D. (1994), Urzędy pracy w Polsce, zadania, ocena wielkości i struktura zatrudnienia, "Rynek Pracy" nr 9.
 15. Szubert W. (1991), Prawne zagadnienia polityki zatrudnienia, "Polityka Spoteczna" nr 4.
 16. Urbaniak B. (1996), Ocena efektywności działania urzędów pracy na przykładzie urzędów województwa łódzkiego, w: Bezrobocie w województwie łódzkim, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 140.
 17. Wituszyński M. (1994), Szkolenie pośredników pracy, "Rynek Pracy" nr 6.
 18. Włodarczyk M., Active Labour Market Actions and Models, Institutional Frameworks, Policies and Powers - Country Report of Poland.
 19. Zawadzka G., Rogala H. (2003), Informacja o realizacji zadań związanych ze szkoleniami kadr urzędów pracy w 2000 roku, "Rynek Pracy" nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu