BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Loranc-Borkowska Jolanta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sprzedaż konsumencka - uwagi ogólne do ustawy
Consumer Sales - General Comments on the Existing Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 725, s. 83-92
Słowa kluczowe
Sprzedaż, Konsument, Prawa konsumenta
Sale, Consumer, Consumer law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono główne uwagi do ustawy, dotyczące prawa poszczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej. Omówiono problemy dotyczące: niezgodności towaru z umową, odpowiedzialności sprzedawcy, reklamacji towaru niezgodnego z umową, oraz gwarancji komercyjnej (europejskiej).

This article contains general comments on the law on the detailed conditions of consumer sales. The author discusses the following issues: the objective and subjective scope of the law, purchaser's rights stemming from the introduction into Polish law of the seller's liability for goods being not fit for use, refund procedures, and also commercial guarantees (European). The subjective scope of this law was limited to: on the one hand, sellers/companies, and on the other, buyers, though not the consumer in the understanding of the Civil Code (as might be expected), but a physical person purchasing a consumer good not associated with the economic or professional activity of that person. In her final comments, the author offers a critique of many of the solutions contained in the above law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Rady nr 99/44/WE z dnia 25 maja 1999 r., w sprawie określonych aspektów sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne, Dz.Urz. nr 141, poz. 1176 ze zm
  2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.
  3. Krańska K., Pojęcie konsumenta w kodeksie cywilnym na tle tendencji europejskich, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, s. 1, s. 42.
  4. Dz.U. 2002, nr 96, poz. 851.
  5. Dz.U.1995, nr 64, poz. 328.
  6. Maliszewska-Nienartowicz J., Sprzedaż konsumencka – wybrane problemy prawne, „ Glosa” 2002, nr 12, s. 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu