BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Andrzej
Tytuł
Kierunki dalszej restrukturyzacji przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego w świetle badań empirycznych
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 7-8, s. 36-40
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Restrukturyzacja przemysłu, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Restructuring, Industrial restructuring, Industrial enterprises
Abstrakt
Artykuł omawia proces restrukturyzacyjny przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego. Analiza przedsięwzięć restrukturyzacyjnych wskazuje, że głównym obszarem zmian patrząc z poziomu przedsiębiorstw będzie restrukturyzacja produkcyjno-rynkowa. W dalszej części omówiono jeszcze kilka etapów procesu restrukturyzacji tj. zakresu działania, organizacji, finansowo-własnościowa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gospodarka obronna Polski w końcu lat dziewięćdziesiątych. Szansę i zagrożenia, praca zbiorowa pod red. J. PŁACZKA, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
  2. LIS A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Analiza komparatywna istoty zjawiska restrukturyzacji przedsiębiorstwa w ujęciu wybranych koncepcji amerykańskich i polskich, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 9.
  3. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, DzU 1999, nr 83, póz. 932 z późn. zm., art. 4, pkt 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu