BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorlecka Ewa Barbara
Tytuł
Ogólna charakterystyka banków hipotecznych i listów zastawnych w prawie polskim
General Characteristics of Mortgage Banks and Liens under Polish Law
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 725, s. 105-117
Słowa kluczowe
Banki hipoteczne, Listy zastawne, Prawo bankowe
Mortgage banks, Mortgage bond, Banking law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części opracowania przedstawiono podstawy prawne i zasady funkcjonowania banków hipotecznych i emisji listów zastawnych. Następnie omówiono podstawowe czynności banku hipotecznego. W ostatniej części opisano banki hipoteczne i emisję listów zastawnych w Polsce.

In this article, the author presents a special type of bank: the mortgage bank. She analyses the legal basis and operating principles of mortgage banks and the emission of mortgage bonds. The author consciously refers to the distant, 19th century roots of the tradition, especially given that the rich experience in this area places Poland among the most active promoters and practitioners of long-term credit. The author provides a definition of the mortgage bank and presents a comprehensive list of mortgage bank activities. She describes mortgage bonds and public liens, addressing in particular the idea, functions, and mechanisms of how mortgage bonds function as refinancing instruments in mortgage bank credit operations. Furthermore, the author provides a presentation of Polish mortgage banks. The author addresses the future of mortgage banking and the degree of use of mortgage bonds as a modern instrument of stimulating the real estate market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK - 0
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1989 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148 ze zm.
 2. Drewicz-Tułodziecka A., Stöcker O. M., Komentarz do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Warszawa 2000, s. 14.
 3. Dz.U. 1928, nr 34, poz. 321, art. 68-83.
 4. Dz.U. 1948, nr 36, poz. 279.
 5. Dz.U. 2003, nr 99, poz. 919 ze zm.
 6. Dz.U.2002, nr 72, poz. 665 ze zm.
 7. Dz.U.2005, nr 1, poz. 2.
 8. Gajewski L., Główne problemy bankowości hipotecznej w Polsce, „Zeszyty BRE Bank- CASE”, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa i BRE Bank, Warszawa 2000, s. 16.
 9. Gąsowska A., Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa 2000, s. 120.
 10. Pietrasik A., Laskowski A., Historia i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego, Twigger, Warszawa 2001, s. 203.
 11. Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 stycznia 1999 r., Dz.Urz. NBP, nr 2, poz. 3 art. 9 i 11 wraz ze zm.
 12. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2002 r., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, t.j. Dz.U. nr 49, poz. 447, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300, ze zm., z wyjątkiem przepisów art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 28-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu