BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Alicja
Tytuł
Potrzeba harmonizacji ubezpieczeniowych programów gwarancji w Unii Europejskiej
The Necessity of Insurance Guarantee Programs Harmonization in the European Union.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1091, s. 145-155, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Gwarancja, Fundusz ubezpieczeniowy
Insurance market, Guarantee, Insurance fund
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono istotę i formy realizacji programów gwarancji dla roszczeń ubezpieczeniowych, przedstawiono funkcjonowanie ubezpieczeniowych programów gwarancji w krajach europejskich oraz zanalizowano wpływ braku harmonizacji regulacji narodowych dotyczących tychże programów na sytuację konsumenta usług ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej.

The objective of the hereby article is to answer the question whether an ongoing legal regulations' harmonization process, with regard to the European insurance market, should also refer to the insurance guarantee programs. In order to carry out such a defined objective the analysis of how the lack of national regulations' harmonization, with regard to insurance guarantee programs, influences the situation of the insurance services' consumer in the European Union countries was presented. Prior to the analysis the presentation of the nature of insurance guarantee programs and the forms in which they may be carried out was provided, as well as their influence on the insurance facilities market was included. Additionally the article presents conclusions resulting from the hitherto practice of EU membership countries in the discussed field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bohn J., Hali B., The Moral Hazard of Insuring the Insurers, [w:] The Financing of Catastrophic Risk, University of Chicago Press, Chicago K.A. Froot 1998.
  2. Cummins J.D., Risk-Based Premiums for Insurance Guarantee Funds, "Journal of Risk and Insurance" 1988, nr 43.
  3. Dyrektywa 94/19/EWG Parlament i Rada Unii Europejskiej z 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarantowania depozytów bankowych, OJ L135, 31.05.1994.
  4. Dyrektywa 97/9AVE Parlament i Rada Unii Europejskiej z 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensaty inwestorom OJ L 84/22, 26.03.1997.
  5. Dyrektywa 2001/17/WE Parlament i Rada Unii Europejskiej z 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń OJ L 110 20.04.2001.
  6. Horsch A., Versichertenschutzfunds in der deutschen Assekuranz, Diss. Uni Bochum, Wiesbaden 1998.
  7. Just B., Przystąpienie Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych do wielostronnego porozumienia gwarancyjnego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 2.
  8. Kwiecień I., Rola ubezpieczeń obowiązkowych - kraje OECD a Polska "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000 nr 1/2.
  9. Yasui T., Policyholder Protection Funds - Rationale and Structure, [w:] Insurance and Private Pensions Compendium for Emerging Economies, Book 1, Part 1: 2)b http://www.oecd.org/dataoecd/39/57/1813504.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu