BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Wojciech
Tytuł
Rola i znaczenie funduszy inwestycyjnych dla gospodarki polskiej
The Meaning of Investment Funds in Economy.
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1091, s. 172-179, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Rynek papierów wartościowych, Rozwój gospodarczy
Investment funds, Securities market, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono rolę funduszy inwestycyjnych w alokacji kapitału. Omówiono udział funduszy inwestycyjnych w rynku papierów wartościowych oraz sposoby, w jaki oszczędności gromadzone np. przez gospodarstwa domowe, są przekształcone w źródła finansowania rozwoju.

The purpose of this article is to present the meaning of investment funds, which are one of the main institutional investors in economy. Investment funds as a broker bring together the entities possessing the capital surpluses with entities submitting the demand on the capital - help in effective allocation of capital in economy. Throughout their functioning, they are contributing to finance the economic development and also to develop individual segments of economy. In this article the author describes how investment funds gain the capital and in which way the gathered savings are transferred in source of funding economy development. Moreover, he presents the share of investment funds in Polish securities market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczuk D., Łukaszewski M., Oszczędności gospodarstw domowych w bankach oraz funduszach zbiorowego inwestowania jako źródło finansowania rozwoju gospodarki polskiej, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. D. Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 2. Dębski W., Inwestowanie za pośrednictwem inwestorów instytucjonalnych, [w:] Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym, red. D. Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 3. Dziawgo D., Stowarzyszenia indywidualnych inwestorów i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 4. http://www.analizy.pl.
 5. http://www.stat.gov.pl.
 6. http://www.stfi.pl/biuletyn/biuletyn_2003_03.pdf.
 7. http://www.stfi.pl/dane/raport_2003.pdf.
 8. Korenik D., Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, AE, Wrocław 2003.
 9. Kornasiewicz A., Venture capital w krajach rozwiniętych i Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.
 10. Kościelniak G., Fundusze powiernicze, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1998.
 11. Sas-Kulczycka K., Choryło D., Król J., Lasota Z., Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce. Fundusze inwestycyjne i emerytalne, Wig Press, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu