BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Marian, Lechwar Małgorzata
Tytuł
Agroturystyka - wyzwania i nadzieje związane z przystąpieniem Polski do UE
Agrotourism - Challenges and Hopes Connected with Poland's Accession to the EU
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 432-439, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka turystyczna, Agroturystyka
Poland's economic integration with the EU, Tourism policy, Agrotourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Integracja Polski z UE, to jednocześnie wyzwania i szanse dla polskiej agroturystyki czy szeroko rozumianej turystyki wiejskiej. Z jednej strony dostrzec tu można otwarcie się Polski na rynek turystyki międzynarodowej, co powoduje konieczność poprawy jakości produktu agroturystycznego oraz zwrócenie uwagi na szerszą promocję tej formy wypoczynku w Polsce. Z drugiej strony dostrzega się możliwość finansowego wsparcia turystyki na obszarach wiejskich. Autorzy skupili się na przedstawieniu gospodarczego i społecznego znaczenia agroturystyki w Polsce.

The approaching Poland's integration with EU countries brings new challenges to Polish villages, creates the necessity of reasonable planning of their development taking into consideration agricultural and non-agricultural activities. The landscape of Polish rural areas is more and more often perceived as economic value, thus we should take care (according to the rules of balanced development) to maintain it. The activity, which in the system way provides realization of some demands of village dwellers and tourists is agrotourism. This form of rest can play an important role in the process of integration of Polish village with EU structures, provided that however, its development will contribute to betterment of agrotourism product and infrastructure of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agroturystyka, red. K. Młynarczyk, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.
  2. Drąg K., Działania Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej w Polsce, [w:] Turystyka wiejska w Polsce - od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 90, Kraków 2003.
  3. Drzewiecki M., Agroturystyka, Inst. Wyd. "Świadectwo", Bydgoszcz 1995.
  4. Hunek T. i in., Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE, FAPA, Warszawa 2000.
  5. Jalinik M., Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Rozprawy Naukowe nr 87, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
  6. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Studio MK, Warszawa 2003.
  7. Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, WSIP, Warszawa 1999.
  8. Sikorska G., Kajszczak W., Kwatera agroturystyczna, PARP, Warszawa 2001.
  9. Zaręba D., Ekoturystyka, Wyzwania i nadzieje, PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu