BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubacka-Góral Krystyna
Tytuł
Budowanie przedsiębiorstwa przyszłości - wybrane problemy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 263-271, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Wizja przedsiębiorstwa, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Kultura organizacji, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Zarządzanie wiedzą
Enterprise management, Strategic management, Corporation strategies, Company vision, Managers in a enterprise, Corporate culture, Communication in organisation, Knowledge management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka poruszyła problem budowy przedsiębiorstwa opartego na wizji przyszłości. O tworzeniu strategii przyszłego rozwoju firmy, decydują kolejne czynniki: zasady zarządzania strategicznego, charyzma menedżera, koncepcja zarządzania wiedzą, kultura organizacyjna, komunikacją wewnątrz przedsiębiorstwa.

The article presents a few selected factors of company's competitiveness. Among them the author includes: respecting the rules of strategic management, the organization's culture and values and knowledge management. Strategic management should contribute to the creation of the so-called "strategic architecture" and of flexible organizational culture, as well as it should improve the use of knowledge management for the purpose of solving the company's emerging problems. The article also presents the managers' desired and actual characetristics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., (1998): Zarządzanie zasobami ludzkimi - strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  2. Cooper R., Sawaf A., (2000): EQ inteligencja emocjonalna w organizacji i zarządzaniu, Studio EМKA, Warszawa.
  3. Fazlagić A., (2001): Brokerzy wiedzy, Manager nr 2.
  4. Hamel, Prahalad, (1999): Przewaga konkurencyjna jutra. Warszawa, Business Press.
  5. Kiełczewski S., (1998): Zarządzanie strategiczne, za: Szczepanik R., Stosunek pracowników do firmy, "Praca-Gazeta", nr 2.
  6. Kubacka-Góral K., (2002): Zarządzanie wiedzą - podstawą przewagi konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo AE Kraków.
  7. Kubacka-Góral K., (2001): Kapitał intelektualny firm a sukces w czasach burzliwych zmian, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, "Prace Naukowe AE Wrocław" nr 916, Tom I, Wrocław.
  8. Rakowska A., (2000): Polski menedżer ostatniej dekady, [w:] Zarządzanie wiedzą а procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE Kraków.
  9. Wawrzyniak B., (1989): Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  10. Zarządzanie na Świecie (2000): Jak lepiej wykorzystać wiedzę w przedsiębiorstwie, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu