BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudak Mariusz
Tytuł
Socjoekonomiczne aspekty odnowy zabudowy miejskiej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 7-8, s. 97-102
Słowa kluczowe
Budownictwo, Restrukturyzacja budownictwa
Construction sector, Restructuring of construction sector
Abstrakt
Celem artykułu jest próba wyodrębnienia najważniejszych socjoekonomicznych motywów podejmowania renowacji zabudowy wraz z przedstawieniem własnej propozycji postępowania badawczego w tym zakresie. Porównano wysokość dochodów ze stanem technicznym zabudowy. Omówiono przestrzenne zróżnicowanie estetyki zabudowy oraz odnowę zabudowy w stosunku do działalności gospodarczej. Opisano problem świadomej i celowej dewastacji obiektów budowlanych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Bartoszak, J. Szóstak: Krajobraz społeczno--gospodarczy Poznania, (w:) Prace z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (red. R. Do-mański), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994, z. 221, ss. 47-48.
  2. R. Domański: Wielowymiarowość problemów przestrzenno-gospodarczych, (w:) Prace z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (red. R. Domański), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994, z. 221, ss. 5-17.
  3. S. Flejterski, R. Klóska, M. Majchrzak: Rola i funkcje sektora usług w gospodarce narodowej, (w:) Współczesna ekonomika usług (red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rossa), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 13.
  4. W. Gaczek: Niektóre charakterystyczne cechy procesu zmian użytkowania ziemi w mieście, (w:) Prace z zakresu gospodarki przestrzennej (red. R. Domań-ski), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1983, z. 106, ss. 28-31.
  5. W. Gaczek: Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003, s. 179.
  6. T. Markowski, D. Stawasz: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 263.
  7. J. Słodczyk: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, s. 120.
  8. A. Szponar: Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 202.
  9. G. Węcławowicz: Geografia społeczna miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 120.
  10. Z. Zuziak: Planowanie aktywizujące a struktura przestrzenna miasta, (w:) Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskich (red. M. Kochanowski), Biuletyn KPZK PAN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, z. 175, ss. 65-81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu