BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicka Joanna
Tytuł
Prowizje rozliczane według efektywnej stopy procentowej - prezentacja, ewidencja i sposób ujmowania w sprawozdaniu pozycji walutowej
Charges accounted for using effective interest rate-presentation, recording and recognition of foreign currency position in the financial statement
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 31, nr 87, s. 66-84, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Prowizja, Sprawozdanie finansowe, Waluty światowe
Accounting, Commission, Financial statements, World currency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wycena kredytu przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej powoduje, że prowizja staje się jednym z elementów przepływów kapitałowo-odsetkowych. Prowizja od kredytów walutowych jest rozliczana zgodnie z metodologią zamortyzowanego kosztu i jej wpływ na bilans jest rozłożony na cały okres trwania umowy. Powoduje to zmianę w podejściu do zarządzania ryzykiem walutowym i ustalaniu pozycji walutowej. Artykuł pokazuje, jakie są stosowane podejścia to tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

Valuation of credit using effective interest rate results in credit charge becoming an element of the capital - interest flow. Foreign currency credit charges are accounted for using the amortised cost method and its effect on the balance- sheet is spread over the whole credit agreement period. This results in a change in the approach to foreign currency risk management and foreign currency position determination. The article shows possible ways of solving this problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. MSR nr 39 - Instrumenty finansowe — ujawnianie i wycena.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.).
  3. Sawicka J., Sawicki T., Efektywna stopa procentowa kryterium decyzyjnym. „Rachunkowość" 7/2004, s. 13-18.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
  5. Pismo NBP Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego do prezesów banków, NB-BPN-III-WL-523-17/306//05, Warszawa, 2005.05.30.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków (Dz.U. Nr 149, poz. 1673 z późn. zm.).
  7. Bakalarski T., Walutowe instrumenty pochodne wbudowane w umowy najmu. Rachunkowość 7/2003, s. 10-17.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu