BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz
Tytuł
Zadania kontroli i audytu wewnętrznego jako instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem
Tasks of a control system and internal audit in a role of tools of enterprise management
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 31, nr 87, s. 85-100, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Kontrola
Accounting, Internal audit, Enterprise management, Control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kontrole wewnętrzną i audyt wewnętrzny jako instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem. Zwrócono uwagę, że kontrola wewnętrzna powinna być stosowana w każdym podmiocie gospodarczym. Chociaż audyt wewnętrzny powoduje wzrost zatrudnienia, to celowe jest jego wprowadzenie w dużych przedsiębiorstwach, w których zarząd i organy nadzorcze potrzebują oceny funkcjonowania jednostki i kontroli wewnętrznej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an internal control system and internal audit in a role of tools of enterprise management. It was pointed out that the internal control system should be used in every entity. Although the internal audit leads to an employment increase, it is advisable to introduce the internal audit in large enterprises, where management and a supervisory board need an opinion about the enterprise activities and how its internal control works. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobija M., Jędrzejczyk M., Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej, [red. B. Micherda], [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 2. Dudek E., Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2003, nr 17(73).
 3. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 4. Gniewek J., Rola kontroli wewnętrznej w bankach na przykładzie Banku X, [red. B. Micherda], [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 5. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2001.
 6. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitalem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 7. Jączek M.: Organizacja funkcji kontrolnych rachunkowości, [red. K. Sawicki], [w:] Organizacja rachunkowości przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1990.
 8. Kapłan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 10. Klimas M., Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 1997.
 11. Kurowski L., Ruśkiewicz E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 12. Kuc B.R., Audyt wewnętrzny - teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2002.
 13. Lueck W., Die Zukunft der Internę Revision, Entwicklungstendenzen der Unternehmensinternen Ueberwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000.
 14. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001 (IFAC), tłum. i wydanie przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2002.
 15. Paczuła Cz., Audyt wewnętrzny w świetle polskiej literatury i badań, „Rachunkowość-audytor", 2004, nr 4(11).
 16. Paczuła Cz., Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa 1998.
 17. Rosa de la D.H., Sarbanes-Oxley, Zmiany w ustawodawstwie USA dotyczącym nadzoru korporacyjnego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2004, nr 22(78).
 18. Saunders E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Edukator, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2003.
 19. Sawicki K., Nadzór, kontrola i rewizja wewnętrzna w aspekcie zarządzania i badania sprawozdań finansowych. Rachunkowość u progu XXI w., Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 20. Terebucha E., Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, [red. E.Terebucha], [w:] Poradnik księgowego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1976.
 21. The HA Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Florida USA, 2001.
 22. Winiarska K., Geneza i istota audytu wewnętrznego, [red. K. Czubakowska], [w:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 23. Winiarska K., Kontrola finansów o-księgowa w praktyce, Ośrodek Doradztwa 1 Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu