BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasiukiewicz Ewa
Tytuł
Rola "Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym" w ocenie działalności przedsiębiorstwa
The role of statement of changes in equity in company activity assessment
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 31, nr 87, s. 18-142, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Accounting, Financial statements, Performance evaluation of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od 01.01.2002 r. jednostki, których roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu, sporządzają - oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i rachunku z przepływów pieniężnych - również zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Celem artykułu jest ocena zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym w kontekście jego przydatności przy ocenie działalności przedsiębiorstwa. Artykuł przybliża istotę zestawienia zmian w kapitale własnym, przedstawia jego konstrukcję oraz odpowiada na pytanie, w jakim celu przedsiębiorstwa sporządzają zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Autorka przedstawia również możliwości wykorzystania tego elementu sprawozdania finansowego w ocenie działalności przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Since Jan. l 2002 the units whose annual financial statements are subject to audit have been drawing up, besides the balance sheet, profit and loss account, additional information and cash flow statement, also the statement of changes in equity. The aim of the article is the assessment of the statement of changes in equity in the context of its usefulness in company activity assessment. The article familiarizes us with the essence of the statement of changes in equity, shows us its construction and replies to the question why companies draw up the statement of changes in equity. The author also presents the possibilities of using this part of the financial statement in company activity assessment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, „Rachunkowość". Zamknięcie roku 2004, Warszawa 2004.
 2. Adamczyk J., Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, „Rachunkowość". Zamknięcie roku 2005, Warszawa 2005.
 3. Adamczyk J., Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, „Rachunkowość", nr 2/2004.
 4. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1999.
 5. Cieślak M., Zestawienie zmian w kapitale własnym, „Rachunkowość", nr 5/2002.
 6. Czerniak M., Zestawienie zmian. Wszystko o kapitale spółki, „Rzeczpospolita" z 20 listopada 2003 r., wyd. 221/270 (6650).
 7. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 8. Goś W., Hass-Symotiuk M., Kiziukiewicz T., Sawicki K., Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, Ekspert, Wrocław 2001.
 9. Haski K., Rachunkowość i analiza finansowa w kierowaniu firmą, PHU „Sigma", Zakład Doradztwa Organizacyjno-Finansowego, Skierniewice 1997.
 10. Kania D., Dreliszak E., Zestawienie zmian w kapitale własnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 11. MSR l, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, International Accounting Standards Committee, 166 Fleet Street, London EC4A 2DY, UK, wydanie polskie SKwP, 2004.
 12. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 13. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
 14. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 15. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 16. Szmigielski M., Lachowski W., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - co warto wiedzieć, „Rachunkowość", nr 12/2004.
 17. Świderska G. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difm, Warszawa 2003.
 18. Wypych M.(red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wyd. Absolwent, Łódź 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu