BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyzińska-Ludian Jadwiga
Tytuł
Rola rolnictwa i agrobiznesu w kształtowaniu dochodów ludności wiejskiej Lubelszczyzny
The Role of Agriculture and Agribusiness in Influencing the Incomes of Rural Population in the Lublin Region
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 446-452, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Agrobiznes
Individual arable farms, Farm household income, Agrobusiness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Autorka rozpoczęła od przedstawienia źródeł utrzymania indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie lubelskim, a dalej przybliżyła panujące tam warunki dla rozwoju agrobiznesu. Zdaniem autorki, rozszerzenie działalności w sferze agrobiznesu, ma kluczowe znaczenie w pokonywaniu barier rozwojowych tego regionu. Z drugiej strony, formowaniu się nowoczesnego agrobiznesu nie sprzyja znaczne rozdrobnienie bazy surowcowej i przetwórstwa na małe podmioty o niewielkiej zdolności przystosowawczej do warunków unijnego rynku.

Food economy is an important element of the economic structure of the Lublin region, determining the employment level and sources of income for a vast majority of population. Extension of activities in the sphere of agribusiness is considered to be of crucial significance in overcoming barriers to this region's development. However, the forming of structures of modern agribusiness can be difficult: it is characterized by high atomization of the raw-material base and processing in small entities with a negligible ability to adjust themselves to the EU market conditions. The processes of production concentration can be accompanied by increasingly numerous income-related problems of a considerable number of small farms that have so far lived on agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem, PSR 2002, WUS, Lublin 2003.
  2. Michna W., Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej realizacja. Studia Í Monografie IERiGŻ, Warszawa 2001.
  3. Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa 2002.
  4. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów l pogłowie zwierząt gospodarskich w woj. lubelskim, PSR 2002, WUS, Lublin 2003.
  5. Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w woj. lubelskim, PSR 2002, WUS, Lublin 2003.
  6. Wyzińska-Ludian J., Czynniki rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny, [w:] Wyzwania stojące przed rolnictwem ¡wsią u progu XXI wieku, red. B. Kutkowska, AE, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu