BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Derek Marta
Tytuł
Od wioski rybackiej do turystycznej enklawy? : turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek
From a Fishing Village to a Tourist Enclave? : Tourism and Local Development : the Case of Mikołajki
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2007, nr 2, s. 112-127, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka krajowa, Ekonomika turystyki, Zarządzanie turystyką, Atrakcyjność turystyczna, Czynniki rozwoju turystyki
Domestic tourism, Tourism economics, Tourism management, Touristic attractiveness, Tourism development factor
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Mikołajki
Abstrakt
Turystykę traktuje się powszechnie jako panaceum na wszelkie problemy rozwojowe w polskich gminach. Tymczasem okazuje się, że nawet najbardziej znane turystyczne kurorty nie zawsze czerpią z niej takie korzyści gospodarcze, jakich można by się spodziewać. Przykładem takiej gminy są Mikołajki - najbardziej znana miejscowość turystyczna na Mazurach, która nie wybija się jednak ponad przeciętność, jeśli chodzi o dochody budżetowe czy dochody mieszkańców. Dlaczego? Niniejszy artykuł daje przynajmniej częściową odpowiedź na to pytanie. (abstrakt oryginalny)

Tourism is often treated as a solution for all development problems of every Polish local government. However, even the most popular tourism resorts do not always take the economic advantage of it. The economic impact of tourism is often lower that it could have been expected. The case study given in the article is Mikołajki - the most popular tourism resort in Mazury region, but very common as far as local government's revenues are concerned. Why? This article gives at least a partial response for the question. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blasiak W., Szczepański M.S., Wódz J., 1990, Szczyrk - miasto w sytuacji inwazji turystycznej. (Socjologiczne studium układu lokalnego), Katowice: Śląski Instytut Naukowy.
 2. Bosiacki S., 2000, "Gospodarka turystyczna - mity i rzeczywistość", w: idem (red.), Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 3. Brohman J., 1996, "New directions in tourism for Third World development", Annals of Tourism Research, t. 23, nr 1, s. 48-70.
 4. Buczak T., 2000, "Dochody podatkowe budżetu państwa z turystyki", Problemy Turystyki, nr 3^, rok XXIII, s. 5-17.
 5. Derek M., 2005a, Sytuacja finansowa gmin turystycznych w Polsce (na wybranych przykładach), maszynopis pracy magisterskiej, Warszawa: EUROREG, Uniwersytet Warszawski.
 6. Derek M., 2005b, "Rozwój turystyki na obszarach wiejskich a wpływy budżetowe gmin", w: B. Sawicki, J. Bergier (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi, Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 26-30.
 7. Derek M., 2005c, Turystyka a dochody budżetowe gmin, niepublikowany referat przygotowany na XXII Seminarium Terenowe "Warsztaty badawcze z geografii turyzmu" w Szczyrku, organizowane przez Katedrę Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 16-18 września 2005 r.
 8. Derek M., 2006, "Gmina turystyczna - ujęcie metodologiczno-metodyczne", referat przygotowany na konferencję "Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki" w Krakowie, zorganizowaną przez Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Uniwersytet Jagielloński w dniach 29-30 września 2006 r.; w druku.
 9. Derek M., Kowalczyk A., Swianiewicz R, 2005, "Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości)", Prace i Studia Geograficzne, nr 35, s. 199-217.
 10. Dyrmo L., Szwichtenberg A., 2000, "Ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki turystycznej w Tatrach Polskich i na Podhalu", w: E. Dziegieć, A. Szwichtenberg (red.), Przemysł turystyczny, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 11. Gałecki R., 2004, "Znaczenie efektu mnożnikowego wpływów z turystyki dla rozwoju regionu i miejscowości", w: idem (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, s. 113-117.
 12. Grzeszczak J., 1999, Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej, Prace Geograficzne, nr 173, Wrocław: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN - Wydawnictwo Continue.
 13. Hohl A., Tisdell C., 1995, "Peripheral tourism. Development and management", Annals of Tourism Research, t. 21, nr 3, s. 517-534.
 14. Huse M., Gustavsen T., Almedal S., 1998, "Tourism impact comparisons among Norwegian towns", Annals of Tourism Research, t. 25, nr 3, s. 721-738.
 15. Jackowski A., 1971, "Wpływ turystyki na kształtowanie się dochodów ludności powiatu Nowy Targ", Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, t. IV, s. 93-112.
 16. Judziński J., 1975, "Z dziejów Mikołajek", w: Mrągowo. Z dziejów miasta i powiatu, praca zbiorowa, Olsztyn: Wydawnictwo Olsztyńskie "Pojezierze".
 17. Khan M., 1997, "Tourism development and dependency theory: Mass tourism vs. ecotourism", Annals of Tourism Research, t. 24, seria 4, s. 988-991.
 18. Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Maliszewski J., 1994, Mikołajki i okolice. Przewodnik, Kętrzyn: Wydawnictwo "Kengraf.
 20. Mbaiwa J., 2005, "Enclave tourism and its socio-economic impacts in the Okavango Delta, Botswana", Tourism Management, nr 26, s. 157-172.
 21. National Responsible Tourism Guidelines for South Africa, 2002, raport przygotowany przez Natural Resources Institute, Uniwersytet w Greenwich, http:// www.nri.org/NRET/guidelinesl.pdf, 7 stycznia 2007 r.
 22. Neblett J., Green M., 2000, "Linking development, indigenous entrepreneurship and tourism, with special reference to Barbados", Geography Online, t. 1, nr2, Ontario (http://www.siue.edu/GEOGRAPHY/ONLiNE/neblett.htm, 7 stycznia 2006 r.).
 23. Oppermann M., 1993, "Tourism space in developing countries", Annals of Tourism Research, t. 20, nr 3, s. 535-556.
 24. Orłowicz M., 1991, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Olsztyn: Agencja Wydawnicza "Remix".
 25. Oryńczak J., 1975, "Turystyka", w: Mrągowo. Z dziejów miasta i powiatu, praca zbiorowa, Olsztyn: Wydawnictwo Olsztyńskie "Pojezierze".
 26. Poirier R.A., 1995, "Tourism and development in Tunisia", Annals of Tourism Research, t. 22, nr 1, s. 157-171.
 27. Połońska J., 2001, "Oprócz cudów robimy wszystko", Przegląd Motorowodny, nr 4, www.motorowodny.pl, 28 lipca 2006 r.
 28. Saarinen J., 2003, "The regional economics of tourism in Northern Finland: The socio-economic implications of recent tourism development and future possibilities for regional development", Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, t. 3, nr 2, s. 91-113.
 29. Seckelmann A., 2002, "Domestic tourism - a chance for regional development in Turkey?", Tourism Management, nr 23, s. 85-92.
 30. Seweryn R., 2004, "Rozwój społeczno-gospodarczy poprzez zatrudnienie w turystyce a zadania samorządu terytorialnego", w: R. Gałecki (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, s. 131-145.
 31. Shaw G., Williams A., 2002, Critical Issues in Tourism: a Geographical Perspective, Oxford: Blackwell Publishers Inc.
 32. Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Mikołajki, 1999, Mikołajki: Urząd Miasta i Gminy.
 33. Swianiewicz P., 1989, "Sytuacja finansowa miast i gmin turystycznych", Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, nr 2 (88), s. 2-8.
 34. Swianiewicz P., 1994, "Pobudzanie rozwoju ekonomicznego a dochody gminy: korzyść dla budżetu czy kosztowny patriotyzm lokalny?", Samorząd Terytorialny, nr 9, s. 28-33.
 35. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
 36. Zbiec E., 1998, "Wydatki cudzoziemców w Polsce jako czynnik rozwoju gospodarczego i aktywizacji terenowej", Problemy Turystyki, nr 3-4, s. 5-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu