BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Marek
Tytuł
Ocena polskiej polityki rolnej w świetle badań ankietowych
The Estimation of Polish Agricultural Policy in the Light of Surveys
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 458-464, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Polityka rolna, Rozwój rolnictwa, Indywidualne gospodarstwa rolne, Analityczna ocena poziomu rozwoju
Poland's economic integration with the EU, Agricultural policy, Rural development, Individual arable farms, Analytical assessment of development level
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region koniński
Abstrakt
Autor przeprowadził badań, które dotyczyły barier i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przebadane zostały gospodarstwa indywidualne w regionie konińskim, z uwagi na specyfikę i odmienność występujących tam problemów. Gospodarkę regionu charakteryzuje współistnienie słabo rozwiniętego rolnictwa z nieznacznie zdywersyfikowaną produkcją przemysłową. W podsumowaniu autor podał wnioski.

The main aim of the article is to introduce surveys concerning farmers' opinion about Polish agricultural policy. The estimation concerns detailed policies, mutual agricultural policy and European Union structural policy in terms of Poland's close access to UE. Farmers assess current agricultural policy very critical. It is said that the most disadvantageous detailed policies are: price policy, credit policy, tax policy and agral policy. Both, price policy and credit policy are said to be the main reason of low agricultural income. All respondents are the followers of mutual agricultural and structural policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jenik A., Nowe zasady działania funduszy strukturalnych i perspektywy rozwoju polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2000-2006, [w:] M. Klamut, Konkurencyjność regionów, AE, Wrocław 1999,8. 292.
  2. Kolarska-Bobińska M., Rosner A., Wilkin J., Przyszłość wsi polskiej [wizje, strategie, koncepcje], ISP, Warszawa 2001.
  3. Kwieciński A., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej -potencjalne korzyści dla Polski, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa SAEPR, Warszawa 1996.
  4. Zarębski M., Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w regionie konińskim, UMK, Toruń 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu