BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czichy Krzysztof
Tytuł
Odwołanie od decyzji organów podatkowych wydanych na podstawie uznania administracyjnego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 7-8, s. 111-118
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Prawo podatkowe, Kolegium odwoławcze
Tax policy, Tax regulations, College of appeal
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia uznania administracyjnego. Poruszono problem zaskarżania orzeczeń i decyzji organów podatkowych wydanych w pierwszej instancji. Opisano cele działania organu odwoławczego oraz kompetencje samorządowego kolegium odwoławczego jako organu II instancji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak: Model dwuinstancyjności postępowania podatkowego, „Państwo i Prawo" 1998, z. 12, s. 63.
 2. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki: Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2003, s. 744.
 3. B. Adamiak: Tok instancji przed organami samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 9, s. 9.
 4. B. Brzeziński: Glosa do wyroku NSA z 14 lutego 1992 r., SA/Kr 1762/91, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 1995, nr l, s. 14.
 5. W. Chróścielewski, J. Tamo: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 226.
 6. W. Dawidowicz: Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 120.
 7. A. Grysiński: Uwagi na tle funkcjonowania kolegiów odwoławczych, „Samorząd Terytorialny" 1992, nr 9; D.R. Kijowski: Założenia do koncepcji nowej regulacji postępowania administracyjnego oraz sądownictwa administracyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1992.
 8. Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 365.
 9. D. Kijowski, J. Płoskonka, S. Prutis, S. Srocki, M. Stec: Model ustrojowy sądownictwa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 5, s. 3 i nast.
 10. A. Korzeniowska: Odwołanie od decyzji uznaniowych, „Państwo i Prawo" 2000, z. 8, ss. 68-71.
 11. Z. Kmieciak: Koncepcja niezależnego organu kontroli w postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo" 2001, z. 10, ss. 32-33.
 12. Z. Kmieciak, M. Stahl: Jaki model sądownictwa administracyjnego?, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 6, s. 10.
 13. J. Łętowski: Glosa do orzeczenia NSA z 11 czerwca 1981 r., OSPiKA 1982, z. 1-2, póz. 22, s. 55.
 14. R.G. Makarewicz, L. Kaczmarski: Decyzje kasacyjne samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu odwoławczym a samodzielność organów samorządu terytorialnego, „Casus" 2006 lato, s. 42.
 15. M. Mincer: Uznanie admionistracyjne, Toruń 1983, s. 48.
 16. E. Ochendowski, (w:) S. Jędrzejewski, E. Ochendowski: Postępowanie administracyjne, Toruń 1988, s. 103.
 17. J. Orłowski: Uznanie administracyjne w prawie podatkowym, Gdańsk 2005, s. 48.
 18. K. Sieniawska, I. Skrzydło--Niżnik, G. Zalas: Decyzje uznaniowe z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego a zakres kontroli i nadzoru samorządowych kolegiów odwoławczych, „Casus" 1998 zima, ss. 27-30.
 19. J. Zimmermann: Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, ss. 185-186.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu