BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarny Elżbieta, Śledziewska Katarzyna
Tytuł
Zmiany w światowym handlu w latach 1950-2004
Changes in the World Trade in 1950-2004
Źródło
Bank i Kredyt, 2007, nr 4, s. 67-83, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Eksport, Import, Bilans handlowy
International trade, Export, Import, Trade balance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poniżej analizujemy wzrost światowego handlu, który nastąpił w latach 1950-2004. Pokazujemy towarzyszące mu zmiany struktury geograficznej głównych Światowych eksporterów i importerów. Z dokonanej przez nas analizy wynika, że na początku badanego okresu o obliczu światowej wymiany decydowały Europa i Ameryka Północna. W 2004 r. Europa pozostała liderem, a Ameryka Północna straciła swoją pozycję, stając się tłem dla Azji, której ekspansja handlowa dowodzi jej olbrzymiego awansu cywilizacyjnego. Inne kontynenty (Afryka, Ameryka Południowa) tylko w niewielkim stopniu uczestniczą w międzynarodowym podziale pracy, a w konsekwencji także w handlu światowym, choć dzięki międzynarodowej liberalizacji handlu, dokonanej głównie w ramach WTO/GATT, rośnie także ich zaangażowanie w wymianę. (abstrakt oryginalny)

We analyze the increase in the world trade of goods in the period 1950 - 2004. We present changes in geographic structure of the continents being the biggest exporters and importers. Our analysis shows that at the beginning of the 1950. the world trade was dominated by Europe and North America. In 2004 Europe still stays a leader, but North America lost its position in favour of Asia, whose expansion of trade is a proof of the high level of its modernization. The other continents (Africa, South America) do not take part in the international labour division and world trade very intensively. However, international trade liberalization under the auspices of WTO/GATT causes their more intensive involvement in the world trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armington RS. [1969], A Theory of Demand for Product Distinguished by Place of Production, "IMF Staff Papers", Vol. 16, s. 159-178.
  2. Aslam A. (2004), Covering the Word Bank, w: A. Schiffrin, A. Bisat (red.), Covering Globalization. A Handbook for Reporters, Columbia University Press, New York.
  3. Czarny E. (2006), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
  4. Flam H., Flanders J. (1991), Heckscher - Ohlin Trade Theory, MIT Press, Cambridge.
  5. Grubel H.G., Lloyd R J. (1975), Intra-Industry Trade: The Theory and Measurement of Infra-Industry Trade in Differentiated Products, Macmillan, London.
  6. Kol J., Rayment P. (1989), Allyn Young Specialization and Intermediate Goods in Intra-Industry Trade, w: J. Kol, P. K.M. Tharakan, Intra-Industry Trade Theory, Evidence and Extensions, Macmillian, Basingstoke i in.
  7. Ortiz I. (2004), Poverty Reduction, w: A. Schiffrin, A. Bisat (red.), Covering Globalization. A Handbook for Reporters, Columbia University Press, New York.
  8. Ottaviano G.I.P., Puga D. (1998), Agglomeration in the Global Economy: A Survey of the "New Economic Geography", "Disscussion Paper", No. 356, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London.
  9. Ricardo D. (1817), On the Principles of Political Economy and Taxation, w: P. Sraffa (1951), The Works and Correspondence of David Ricardo, Cambridge University Press, Cambridge (przedruk).
  10. UNCTAD (2006), World Investment Report, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu