BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płocica Karol
Tytuł
Zobowiązany czy dłużnik administracyjny, strona czy podmiot postępowania wykonawczego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 7-8, s. 119-129
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie sądowe, Regulacje prawne
Code of Administrative Procedure (CAP), Legal proceedings, Legal regulations
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie "zobowiązanego" - głównej postaci wśród uczestników postępowania egzekucyjnego. Określono krąg podmiotów, które z racji swoich cech indywidualnych są lub mogą być uznane za zobowiązanego. Przedstawiono katalog osób które mogą być zobowiązanym. Opisano problem wyłączeń podmiotowych. Zaprezentowano kwestię prawidłowego zakwalifikowania zobowiązanego z punktu widzenia pozycji procesowej, jaką zajmuje on w postępowaniu egzekucyjnym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Borkowski: Postępowanie administracyjne, Poznań 2003, s. 10.
 2. S. Dmowski, S. Rudnicki: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004, s. 484.
 3. D. Jankowiak: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Wrocław 2004, s. 41.
 4. T. Jędrzejewski, P. Rączka: Zobowiązany w egzekucji administracyjnej, (w:) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.): System egzekucji admi nistracyjnej, Warszawa 2004, s. 168.
 5. J. Jendrośka: Zagadnienia prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963, s. 28.
 6. W. Kopaliński: Słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. 134.
 7. K. Korzan: Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. Studium teoretycznoprocesowe, Katowice 1985, s. 31.
 8. Z. Leoński: Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Problemy węzJowe, Poznań 2003, s. 68.
 9. Z. Leoński: Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968, s. 113.
 10. Z. Leoński, R. Hauser: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003, s. 34.
 11. J. Nowacki: „Odpowiednie" stosowanie przepisów prawa, „Państwo i Prawo" 1964, z. 3, s. 368-369.
 12. E. Ochendowski: Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2002, s. 260.
 13. P. Przybysz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 424.
 14. P. Przybysz: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003, s. 408.
 15. L. Żukowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Warszawa 1999, s. 352.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu