BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcinkiewicz Jerzy
Tytuł
Obiektowo zorientowane metody analizy i projektowania systemów informacyjnych
Object-Oriented Methods of Information Systems' Analysis and Design
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 1998, nr 9, s. 9-41
Słowa kluczowe
System informacyjny w zarządzaniu, Projektowanie systemów informatycznych, Modelowanie systemów informatycznych, Programowanie obiektowe
Information systems in management, Information system design, Information system modeling, Object-oriented programming (OOP)
Uwagi
res.
Abstrakt
W artykule zamieszczono analizę metod rozwoju systemów informacyjnych stosujących podejście obiektowe. W rozważaniach założono, że kompletna metoda rozwoju systemu informacyjnego powinna obejmować następujące składniki: model systemu informacyjnego, język formalnej definicji modelu, organizację procesu rozwoju systemu oraz narzędzia wspomagające rozwój systemu informacyjnego. Scharakteryzowano następujące metody: OOA - OOD Coada i Yourdona, OMT, metoda Boocha, MCO Castellaniego, MERISE AE2. Każdą z metod zaprezentowano w układzie: założenia metody, modelowanie aspektu statystycznego, modelowanie aspektu dynamicznego, proponowana procedura postępowania.

The article has analyzed object-oriented methods of developing information systems. It has been assumed that a comprehensive method of developing an information system should include the following: an information system model, the language of a model formal definition, the organization of a system development process, and the tools supporting the development. The following methods have been described: Coad and Yourdon's OOA - OOD, OMT, Booch's method, Castellani's MCO, MERISE AE2. The presentation of each method has been arranged as follows: the method's assumptions, the modeling of the statistical aspect, the modeling of the dynamic aspect, and a recommended course-of-action procedure. (J.W.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-1753
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu