BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłosz Michał
Tytuł
Konstrukcja i rozpoznawanie środków zaskarżenia bezczynności w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 7-8, s. 130-139
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie sądowe, Regulacje prawne
Code of Administrative Procedure (CAP), Legal proceedings, Legal regulations
Abstrakt
W artykule omówiono dwa przewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji środki prawne służące przeciwdziałaniu bezczynności wierzyciela i organu egzekucyjnego. Są to odpowiednio: skarga na bezczynność wierzyciela oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003, s. 491.
 2. E. Bojanowski: Konstrukcja administracyjnych środków egzekucyjnych, (w:) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Rad-wanowicz: System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, s. 143.
 3. E. Bojanowski: Wykonanie zastępcze w egzekucji administracyjnej, Warszawa 1975, s. 20.
 4. R. Hauser: Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988, ss. 7-8.
 5. K. Janda-Jendrosiek: System administracyjnego postępowania wykonawczego, (w:) System prawa administracyjnego, tom III, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, ss. 292-293.
 6. D. Jankowiak: Zobowiązany kontra organ egzekucyjny - wszystko o administracyjnej egzekucji podatków i innych zobowiązań, Wrocław 2003, s. 50.
 7. S. Jędrzejewski, E. Ochendowski: Postępowanie administracyjne, Toruń 1988, s. 165 i nast.
 8. T. Jędrzejewski, P. Rączka: Postępowanie egzekucyjne w administracji z komentarzem, Gdańsk 2000, s. 21.
 9. J. Lang, (w:) E. Bojanowski, Z. Cieślak, J. Lang: Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2005, s. 174.
 10. Z. Leoński: Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Węzłowe problemy, Poznań 2003, s. 104 i nast.
 11. Z. Leoński: Egzekucja administracyjna świadczeń niepieniężnych, Warszawa 1968, ss. 48-49.
 12. Z. Leoński: Istota administracyjnych czynności egzekucyjnych w świetle przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 roku, RPEiS 1969, nr 3, s. 56 i nast.
 13. Z. Leoński, (w:) R. Hauser, Z. Leoński: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003, s. 3, 28 i nast.
 14. M. Masternak, (w:) T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka: Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2002, s. 42.
 15. M. Miłosz: Skarga na bezczynność organu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym do sądu administracyjnego, Gdańskie Studia Prawnicze 2005, tom XIV, s. 451 i nast.
 16. E. Ochendowski: Postępowanie administracyjne i sądo-woadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 1997, s. 269.
 17. P. Przybysz: Egzekucja administracyjna, Warszawa 1999, ss. 27-52.
 18. P. Przybysz: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2003, s. 46.
 19. J. Starościak: Podstawowe zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji, „Gospodarka i Administracja Terenowa" 1966, wkładka do nr. 7-8.
 20. J. Starościak: Prawo administracyjne, Warszawa 1977, s. 327.
 21. M. Szubiakowski, (w:) M. Wierzbowski (red.): Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004, s. 319.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu