BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jesionowski Maciej
Tytuł
Propozycja budowy mapy ryzyka kredytowego
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 1-2, s. 119-129, bibliogr. 6 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Modelowanie ryzyka kredytowego, Modele oceny ryzyka, Mapa ryzyka
Credit risk, Credit risk modelling, Risk assessment models, Risk map
Abstrakt
W artykule zaproponowano sposób budowy mapy ryzyka kredytowego. Przy konstrukcji mapy wykorzystano zasady przedstawione przez T. Michalskiego i K. Pacaka[5]. Zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem. Jako przykład klasyfikacji kredytobiorców przez polski sektor bankowy podano metodę punktową.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny 2, 1978.
  2. Michalski T., Miary taksonomiczne w programach dojścia do Unii Europejskiej (podobieństwo struktur, zróżnicowanie poziomów, dystans czasowy), Przegląd Statystyczny 2, 1995.
  3. Michalski T., Dorosiewicz S., Osiągnięcia gospodarki polskiej w drodze do Unii Europejskiej — propozycje pomiaru, porównania dynamiczne, Praca w ramach badania statutowego nr 04/S/0015/98 w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej.
  4. Michalski T., Pacak K., Mapa ryzyka kredytowego, Przegląd Statystyczny 3-4, 1996.
  5. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  6. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWE, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu