BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmija Janusz
Tytuł
Konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego w Unii Europejskiej
Competitiveness of Polish Dairy Sector in the European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1015, t. 2, s. 491-497, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Spółdzielczość mleczarska, Konkurowanie na rynkach branżowych, Analiza SWOT, Studium przypadku
Dairy industry, Cooperative creameries, Competitiveness of products, SWOT analysis, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Zamojska Spółdzielnia Mleczarska
Abstrakt
Cele opracowania była ocena warunków i konkurencyjności polskiego sektora mleczarskiego na tle integracji z Unią Europejską oraz rozwoju zakładów mleczarskich na przykładzie Zamojskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

Milk production and processing have an important position in the Polish agro-food sector. Integration of Poland with the European Union can be a chance but also a threat to the polish dairy sector. Among the chances are: growing demand for dairy products including organic ones; expansion and differentiation of the market; improvement of milk production and processing conditions. The threats are: the Union market requirements, especially in production quality and environment protection; competitiveness on the Union market; too low milk quota appointed to Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Andruszewicz K., Konkurencyjność w polskim sektorze mleczarskim, "Przegląd Mleczarski" 1998, nr 7.
  2. "Rynek Mleka" nr 25, październik 2003, MRiRW, ARR, IERiGŻ, Warszawa.
  3. Seremak-Bulge J., Polskie mleczarstwo - Raport o stanie branży i perspektywach jej rozwoju w poszerzonej UE, Warszawa, październik 2003.
  4. Smoleński Z. i współ., Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych, SGGW, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu