BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barburski Jacek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Analityczna funkcja produkcji : Aspekty teoretyczne i aplikacyjne
Analytical Function of Production : Theoretical and Applicational Aspects
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1080, s. 13-21, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Modelowanie procesów produkcji, Funkcja produkcji, Kapitał ludzki, Model wzrostu gospodarczego
Modeling of manufacturing processes, Production function, Human capital, Economic growth model
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie nowej koncepcji modelowania produkcji, opracowanej przez M. Dobiję. Koncepcja ta różni się istotnie od dotychczas opisywanych w literaturze, głównie sposobem podejścia do złożoności produktu finalnego, popartego zarówno analizą z zakresu teorii rachunkowości i ekonomii, jak i specyfiką zmiennych wyjaśniających procesy komponowania się kapitału ludzkiego i rzeczowego. Wprowadzona funkcja produkcji uwzględnia w ten sposób produktywność pracy, jako istotny czynnik zwiększający produkt finalny.

This article is dedicated to the function of production on a field of accounting and economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brealey R., Myers S., Principles of Corporate Finance, ed. IV, McGraw-Hill, New York 1991.
 2. Campbell, Skinner, Todd (red.), An Inquiry into the Nature and Consensus of Wealth of Nations, Claredon Press Oxford, 1976.
 3. Cobb C.W., Douglas P.H., A Theory of Production, "American Economic Review" 1928, vol. 18.
 4. Dobija D., Metody mierzenia wartości kapitálu ludzkiego i kosztów pracy w firmie, [w:] Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
 5. Dobija D., Możliwości pomiaru kapitálu intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 553, Kraków 2000.
 6. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitálu intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 7. Dobija D., Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Warszawa 2002.
 8. Dobija M., Funkcja produkcji w ujęciu teorii rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie (złożony do druku).
 9. Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.
 10. Dobija M., Modele pomiaru i analizy produktywności pracy w aspekcie ekonomii i rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 56, Warszawa 2000.
 11. Dobija M., Monetary Unit - The Theory of Value, in Money Unit Stability in Holistic Approach, [w:] red. M. Dobija, WSPiZ, Warszawa 2002.
 12. Hellwig Z. (red), Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 1997.
 13. Romer D., Makroekonomią dla zaawansowanych, Warszawa 2000.
 14. Solov R.M., Technical Change and the Aggregete Production Function, "Review of Economics and Statistics" 1957, vol. 39 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu