BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzeszcz-Kamińska Grażyna
Tytuł
Grupy interesu w okresie transformacji w Polsce
Interest Groups in the Transformation Time in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1131, s. 63-74, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Gospodarka, Grupa interesu, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Economy, Interest group, Systemic transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja problematyki tworzenia, działania i struktury grup interesu w okresie transformacji w Polsce. Przedstawiono teorie grup interesu oraz wnioski płynące z analizy procesu prywatyzacji w Polsce w odniesieniu do działań grup interesu.

Interest Groups in the Transformation Time in Poland The point of this article is subject matter creating, action and the structure of interest groups in the period of transformation. The paper discusses the theoretical conception of interest groups among other things by D. Truman, M. Olson, G. Stigler, G.A. Becker, as well as it identifies chosen operation interest groups in connection with privatisation state-owned companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bentley A.F., Process of Government, Principia Press, Bloomington, 1949.
 2. Becker G.A., Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence, "Quarterly Journal of Economics" 1983 vol. XCVIII nr 48.
 3. Denzau A., Munger M., Legislators and Interest Groups. How Unorganized Interest Get Represented, "American Political Science Review" 1986 vol. 80.
 4. Jasiecki K., Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 5. Karpowicz E., Lobbing w wybranych krajach -zarys uwarunkowań prawnych i działań praktycznych, "Przegląd Sejmowy" 2000 nr 3(38).
 6. King D.C., Walker J.L., The Provision of Benefits by Interest Groups in United States, "Journal of Politics" 1992 vol. 54 nr 2, May.
 7. Manowce polskiej prywatyzacji, red. M. Jarosz, PWN, ISP PAN, Warszawa 2001.
 8. Obciążeni polityką, red. W. Wesołowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.
 9. Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1965.
 10. Olson M., The Rise and Decline of Nations, University Press, Yale 1982.
 11. Ossowski S., O strukturze społecznej, PWN, Warszawa 1982.
 12. Peters G.B., Polityka i biurokracja państwowa, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 13. Samorząd gospodarczy i zawodowy-w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, red. B. Klimczak, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
 14. Sabatier P., Przynależność do grup interesów a ich organizacja: przegląd teorii, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 15. Stark D., Od systemowej tożsamości do organizacji różnorodności. Przyczynek do analizy zmiany społecznej w Europie Wschodniej, "Studia Socjologiczne" 1992 nr 2-3.
 16. Stigler G., Free Riders and Collective Action: An Apendix to Theories of Economic Regulation, "Bell. Journal of Economics and Management Science" 1974 nr 5.
 17. Suwalski A., Problemy polskiej prywatyzacji, Wydawnictwo AE, Poznań 1998.
 18. Truman D., The Governmental Process, New York 1958.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu