BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska Hanna
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju niepaństwowego szkolnictwa wyższego w Polsce okresu transformacji
Factors Influencing Dynamic of the Higher Education Private Sector in Contemporary Poland
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 3, s. 5-12, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Szkolnictwo wyższe, Szkoły niepubliczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Ocena procesu transformacji
Education, Higher education, Private school, Systemic transformation, Evaluation of the transformation process
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule, poprzez analizę statystyk gospodarczo-demograficznych i rozwiązań prawnych, pokazano, jak okres transformacji gospodarki polskiej stworzył warunki do wzrostu popytu i podaży kształcenia na poziomie wyższym w naszym kraju oraz jak doprowadziło to do dynamicznego rozwoju niepaństwowego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Zaprezentowano również szanse i zagrożenia (te w dużej mierze na podstawie badań własnych autorki) dla tego szkolnictwa w nadchodzących latach.(abstrakt oryginalny)

The article, which is based on the analysis of economic and demographic statistics as well as on legal regulations, discusses how the period of the economic transformation in Poland brought about the conditions for the increase of the demand and supply for higher education in our country. It also focuses on how it led to the dynamic development of non-state higher educational system in this period. The opportunities and threats for this system in the years to come, based on the author’s own research, have also been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asterion D., Agiomirgianakis G.M. (2001), Human Capital and Economic Growth. Time Series Evidence from Greece, "Journal of Policy Modeling" nr 23.
 2. Becker G.S. (1975), Human Capitol, NBER, New York.
 3. Bednarska H. (1999), Niepaństwowe szkolnictwo wyższe na rynku usług edukacyjnych w Polsce, część l, "Zarządzanie i Edukacja" nr 4-5, WSzZiR Warszawa.
 4. Bednarska H. (2000), Niepaństwowe szkolnictwo wyższe na rynku usług edukacyjnych w Polsce, część II, "Zarządzanie i Edukacja" nr 4-5, WSzZi, Warszawa.
 5. Bednarska H. (2002), Perspektywy rozwoju niepaństwowego szkolnictwa wyższego - studium regionu warszawskiego, "Zarządzanie i Edukacja" nr 3, WSzZiP, Warszawa.
 6. Bielewicz Ł, Szuryga M., opr. (2005), Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r., GUS, Warszawa.
 7. CASE (2004), W trosce o pracę, Raport o rozwoju społecznym.
 8. Dąbrowski M., Zając M., red. (2006), E-learning w kształceniu akademickim, Fundacja promocji i akredytacji kierunków ekonomicznych, Warszawa.
 9. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 10. Fiedor B. (2006), Nowa ekonomia instytucjonalna jako podstawa teoretycznej refleksji nad procesem transformacji od gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, w: Wkład transformacji do teorii ekonomii, J. Kleer, A. Kondratowicz., red., CeDeWa, Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Grossman M. (1972), On the Concept of Health Capital and Demand for Health, "Journal of Political Economy" nr 2.
 12. GUS (2005), Rocznik demograficzny, Warszawa.
 13. GUS (2005), Rocznik statystyczny, Warszawa.
 14. GUS (2006), Maty rocznik statystyczny, Warszawa.
 15. Hemmer H.R. (1979), Possible Consequences of Nutritional Improvements for Economic Development, "Inter-economics Review of International Trade And Development" nr 4.
 16. Kilińska D., Radkowski S., opr. (2005), Ścieżki edukacyjne Polaków, GUS.
 17. Kołodko G., red. (2004), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, WSzPiZ, Warszawa.
 18. Próchniak M. (2006), Czynniki wzrostu gospodarczego - wnioski z badań empirycznych, "Ekonomika" nr 3.
 19. Walsh J.R. (1935), Capital Concept Applied to Man, "The Quarterly Journal of Economics".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu