BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Dorota, Kamiński Władysław
Tytuł
Klasyfikacja przedsiębiorstw przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 3-4, s. 297-308, bibliogr. 26 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Klasyfikacja przedsiębiorstw, Algorytmy, Ocena zdolności kredytowej, Sieci neuronowe
Classification of enterprises, Algorithms, Credit rating, Neural networks
Abstrakt
Do oceny podmiotów gospodarczych coraz częściej wykorzystuje się sztuczne sieci neuronowe. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów dotyczących stosowania algorytmów genetycznych do oceny przedsiębiorstw ubiegających się o przyznanie kredytu w jednym z banków komercyjnych działających w województwie łódzkim.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arabas J., Poszukiwanie optymalnej funkcji aktywacji neuronu za pomocą algorytmu ewolucyjnego. I Krajowa Konferencja SNilZ, 1994, Kule, s. 122-127.
 2. Baetge J., Krause C, The Classification of Companies by Means of Neural Networks, Journal of Information Science and Technology, 3, 1, October 1993, s. 96—112.
 3. Balicki J., Kitowski Z., Stateczny ?., Metoda nadawania rang w hybrydowym algorytmie genetycznym do wyznaczania rozwiązań Pareto optymalnych, II Krajowa Konferencja AEiOG, Rytro 1997, s. 1 — 8.
 4. Davis L., Handbook of Genetic Algorithms, Van Nostrand Reinhold, New York 1991.
 5. De Jong K.A., An Analysis of the Behaviour of a Class of Genetic Adaptive Systems. Doctoral disseration, University of Michigan, Disseration Abstracts International (10) 36, 1975.
 6. De Jong K.A., Genetic Algorithms: A 10 Years Perspective, International Conference on Genetic Algorithms and Their Applications, 1985, s. 169—177.
 7. Fogel D.B., An Introduction to Simulated Evolutionary Optimization, IEEE Transactions on Neural Networks, 1994, (5) 1, s. 3-14.
 8. Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, WNT, Warszawa 1995.
 9. Holland J.H., Adaptation in Natural and Artificial Systems, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1975.
 10. Holland J.H., Genetic Algorithms and Classifier Systems, Foundation and Future Directions, II International Conference on Genetic Algorithms, 1987, s. 82—89.
 11. Jarek S., Zastosowanie algorytmów genetycznych do tworzenia portfela papierów wartościowych, w: T. Trzaskalik (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych, część I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 53—61.
 12. Kamiński W., Strumiłło P., Tomczak E., Genetic Algorithms and Artificial Neural Networks for pescription of Thermal Deterioration Processes, Drying Technology, 1996, 14(9), s. 2117 — 2133.
 13. /Kamiński W., Tomczak E., Zastosowanie algorytmów genetycznych w inżynierii chemicznej i procesowej, Inżynieria chemiczna i procesowa, 1998, 19, 1, s. 281—295.
 14. Mikulski H., Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, w: M. Wypych (red.), Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Absolwent, Łódź 1995.
 15. Niewińska J., Ożdżeński W., Algorytmy genetyczne w wielokryterialnym problemie wyboru portfela akcji, II Krajowa Konferencja AEiOG, Rytro 1997, s. 183-192.
 16. Nowiński M, Prognozowanie przy użyciu sieci neuronowych, w: T. Trzaskalik (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych, część I, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998, s. 91-100.
 17. Odom M. D., Sharda R., A Neural Network Model for Bankruptcy Prediction, in: Trippi R.R., TurbanE., ed., Neural Networks in Finance and Investing, Probus Publishing Company, Chicago-London 1993, s. 177-185.
 18. Olszewski D., Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa 1992.
 19. Raghupathi W., Schkade L.L., Raju B.S., A Neural Network Approach to Bankruptcy Prediction, in: Trippi R.R., Turban E., ed., Neural Networks in Finance and Investing, Probus Publishing Company, Chicago-London 1993, s. 141-158.
 20. Rahimian E., Singh S., Thammachote T., Virmani R., Bankruptcy Prediction by Neural Network in Trippi R.R., Turban E., ed., Neural Networks in Finance and Investing, Probus Publishing Company, Chicago-London 1993, s. 159-176.
 21. Rehkugler H., Schmidt-von Rhein ?., Kreditwurdigkeitsanalyse and Prognose fur Privatkundenkredite Mittet Statischer Methoden und Kunstlicher Neuronaler Netze. Eine empirisch-vergleichende Studie, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beitrage, Otto Friedrich Universität, Bamberg, discussion paper 93/1993.
 22. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski L., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte, PWN, Warszawa-Łódź 1997.
 23. Wilson R.L., Sharda R., Bankruptcy Prediction Using Neural Networks, Decision Support Systems, 11, 1994, s. 545-557.
 24. Witkowska D., Weryfikacja decyzji kredytowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych, Studia Prawno-Ekonomiczne, Vol. LVIII, 1998, s. 241-256.
 25. Witkowska D., Application of Artificial Neural Networks to Bank Decision Simulations, International Advances in Economic Research, Vol. 5, No. 3 August 1999, s. 350—368.
 26. Witkowska D., Wykorzystanie algorytmu wstecznej propagacji błędów do klasyfikacji wniosków kredytowych, Przegląd Statystyczny, 3 (1999), s. 314-326.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu