BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popowicz Anna
Tytuł
Dokąd zmierzają Polacy? (O tendencjach w zjawisku migracji ludności z Polski)
Where Pole Bends Their Steps?
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Dokąd zmierza Polska?, 2001, s. 331-340
Słowa kluczowe
Migracja, Migracja ludności, Migracja zawodowa
Migration, Population migration, Occupational migration
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie w zarysie najistotniejszych cech i tendencji, jakie pojawiły się w odpływie ludności z Polski w latach 90. Skoncentrowano się na aspektach jakościowych odpływu, czyli na tym, kto, skąd, gdzie i dlaczego migruje za granicę. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej może wywołać kolejny przełom w procesach migracyjnych czy też obecne tendencje utrzymają się po akcesji.

The goal of this article is to show the most important features and trends, which appeared in people emigration from Poland in the nineties. Concentrates on quality aspects of emigration such as where and why migrate abroad. The author makes an attempt to answer the question if Poland's integration with the European Union could trigger off next breakthrough in migration processes.(MP)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu