BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzik Marcin
Tytuł
Zastosowanie adaptacyjnych metod w prognozowaniu zjawisk o charakterze cyklicznym
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 3-4, s. 381-394, bibliogr. 13 poz.
Statistical Review
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S., Ekonometria z elementami prognozowania matematycznego i analizy porównawczej. AE, Wrocław 1992.
 2. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze metody i zastosowania. PWN, Warszawa 1997.
 3. Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. AE, Wrocław 1996.
 4. Dittman P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. AE, Wrocław 1996.
 5. Farnum N.R., Stanton W., Quantitative Forecasting Methods. PSW-Kent Publishing Company, 1989.
 6. Gędek S., Zastosowanie sekwencyjnego dyskretnego programowania stochastycznego do optymalizacji decyzji w gospodarstwie rolnym. Roczniki Nauk Rolniczych 1999 seria G, ? 88, Z. 1.
 7. Kurdycka I., Nilsson R., Cykle koniunktury w Polsce. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno Ekonomicznych GUS i PAN. Z. 209. Warszawa 1993.
 8. Małkowski J., Zawadzka D., Wahania produkcji trzody chlewnej w Polsce i innych krajach. Koniunktury, raporty, ekspertyzy, nr 389. IERiGŻ, Warszawa 1995.
 9. Matkowski Z., Problemy identyfikacji cykli koniunkturalnych. Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami koniunktury dla gospodarki polskiej, nr 51. SGH Warszawa 1997.
 10. Nowak E., Prognozowanie gospodarcze. Placet Warszawa 1998.
 11. Pawłowski Z., Zasady predykcji ekonometrycznej. PWN, Warszawa 1982.
 12. Stańko S., Prognozowanie w rolnictwie. SGGW, Warszawa 1999.
 13. Zeliaś A., Teoria prognozy. PWE, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu