BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierska-Zatoń Maria Magdalena
Tytuł
Algorytm Kleina rozwiązywania zadań optymalnego sterowania. Analiza zbieżności i modyfikacje
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 3-4, s. 443-457, bibliogr. 17 poz.
Statistical Review
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Don F.J.H., Some issues in solving large sparse systems of equations, Journal of Economic Dynamics and Control, no 14, 1990, s. 313-325.
 2. Dryja M., Jankowscy J.M., Przegląd metod i algorytmów numerycznych, Część 2, WN-T, Warszawa 1988.
 3. Gabay D., Nepomiastchy P., Rachdi M., Ravelli A., Numerical methods for simulation and optimal control of large-scale macroeconomic modeb. W: Benssousan ?., Kleindorfer P., Tapiero C.S. (ed), Applied Stochastic Control in Econometrics and Management Science, s. 115 — 158, North Holland, Amsterdam 1980.
 4. Gajda J.B., Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja-symulacja-sterowanie, PWN, Warszawa 1988.
 5. Gajda J.B., Model ekonometryczny w optymalnym sterowaniu gospodarką, PWE, Warszawa 1993.
 6. Gajda J.B., Każmierska M.M., Zastosowanie metody Kleina do optymalnego sterowania modelem ekonometrycznym, Raport z badań, CPBP 10.09.V.5, Instytut Ekonometrii i Statystyki UŁ, 1989.
 7. Hughes-Hallett A.J., Some extensions and comparisons in the theory of Gauss-Seidel iterative techniques for solving large equation systems. W: Charatis (ed), Proceedings of the ESEM1979, s. 297 — 318, North Holland, Amserdam 1981.
 8. Hughes-Hallett A.J., Alternative techniques for solving systems of nonlinear equations, Journal of Computational and Applied Mathematics, vol. 8, no. 1, 1982, s. 35—48.
 9. Kaźmierska-Zatoń M.M., Wybrane algorytmy optymalnego sterowania alternatywne do metody Kleina, rozprawa doktorska, maszynopis powielony, Łódź 1998.
 10. Klein L.R., Su V., Recent Economic Fluctuations and Stabilization Policies: An Optimal Control Approach. W: Quanitative Economics and Development, North Holland, Amsterdam 1978.
 11. Klein L.R., Welfe W., Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.
 12. SIMPC. Simulation software for PC. Version 3.0, [1990], PROSYSTEM.
 13. Stoer J., Bulirsch R., Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1987.
 14. Strzała K., Przegląd podstawowych algorytmów rozwiązywania liniowo-kwadratowych zadań sterowania optymalnego, Przegląd Statystyczny R. XLIII-Zeszyt 1-2, 1996b, s. 83-96.
 15. Theil H., A note on certainty equivalence in dynamie planning, Econometrica, vol. 12 1957.
 16. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1995.
 17. Welfe A., Zatoń W., Wykorzystanie metody Gaussa-Seidela do symulacji modeli ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny R. XXXVTI, Zeszyt 3, 47-166, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu