BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stosik Aneta, Kocyłowska Paulina
Tytuł
Dynamika zmian na rynku szkolnictwa wyższego a konkurencyjność absolwentów szkół wyższych na rynku pracy
Dynamics of Changes on the Higher Education Market and Graduates' Competitiveness on the Job Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 170-176, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Rynek pracy
Higher education, University graduate employment, Labour market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany na polskim rynku szkolnictwa wyższego, zalezności występujące pomiędzy rynkiem pracy a rynkiem absolwentów szkół wyższych oraz konkurencyjność absolwentów szkół wyższych na rynku pracy a ich preferencje i aspiracje zawodowe.

The above article presents the analysis of changes on the higher education market in Poland and presents the research results on graduates' competitiveness on the job market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jankiewicz S. (2006), System nauczania w szkolnictwie wyższym a rozwój mikroprzedsiębiorstw w Polsce -wstępna analiza badań ankietowych, "Ekonomika í Organizacja Przedsiębiorstwa", maj.
  2. Kobaj M. (2004), Prognoza podaży absolwentów i popytu na pracę według poziomów kształcenia, Warszawa.
  3. Kocyłowska P. (2006), Konkurencyjność absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy w kontekście (inula potrzeb i preferencji zawodowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, praca magisterska, AWF, Wrocław.
  4. Kwartalna informacja o rynku pracy (2005), GUS, Warszawa.
  5. Pawłowski K. (2006), Tylko wykształceni młodzi Polacy mogą dokonać u nas takich zmian, jakie zaszły w Finlandii i Irlandii, Raport "Wprost", dodatek do nr. 18.
  6. Pomianek T., Rozmus A., Witkowski K., Przywara B., Bienia M. (2005), Raport - Rynek pracy w Polset i Unii Europejskiej, Wyd. IV, Rzeszów.
  7. Skórska A. (2004), Młodzież na rynku pracy w Polsce í Unii Europejskiej, WSB, Poznań.
  8. Stosik A, (2003), Behawioralne determinanty sukcesu biznesmenów w organizacjach przedsiębiorczych, praca doktorska, AE, Wrocław.
  9. Światowa deklaracja UNESCO (1999), Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 14.
  10. Zatrudnienie w Polsce 2005 (2005), red. M. Bukowski, Wyd. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu