BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gazińska Mirosława (Uniwersytet Szczeciński), Doszyń Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Samobójstwa - wskaźnik kondycji społeczeństwa (analiza zamachów samobójczych w Polsce w latach 1960-1998)
Suicides - an index of the condition of society. An analysis of suicides in Poland in 1960-1998
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2001, vol. 48, z. 1-2, s. 185-195, bibliogr. 8 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Procesy społeczne, Socjologia, Badania socjologiczne, Samobójstwa
Social process, Sociology, Sociological research, Suicides
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono dynamikę zamachów samobójczych w latach 1960-1998 w Polsce. Analizowano zagadnienia pod kątem miejsca zamieszkania, płci oraz wieku. Zaprezentowano analizę zamachów samobójczych usiłowanych oraz dokonanych. Wnioski stawiane przez autorów są następujące: zmiany w sytuacjach ekonomiczno-politycznych przyczyniają się do zmiany ilości zamachów samobójczych, wskaźnik samobójstw wśród mężczyzn jest niemal czterokrotnie wyższy niż wśród kobiet.

The author conducts an empiric verification of a hypothesis maintaining that suicide could be regarded as an index of the overall condition of a given society. The analysis pertains to the years 1960-1998 and examines the dynamic of suicide (in absolute and relative numbers), the structure of suicide according to place of residence, gender and age, and relations between attempted and perpetrated suicide. The most essential conclusions drawn from the analysis are as follows: - changes in the economic-political situation are accompanied by changes of the suicide index; - since 1989 the intensification of suicide in the countryside exceeds this meter in towns (a reversal of tendencies); - suicide is attempted four times as frequently by men than women; additionally, the number of suicide perpetrated by men in relation to attempted suicide is higher; - the rise of suicide co-efficients is accompanied by a lowering of the age median of persons deciding to commit suicide. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bierdyszew G., Ekologo-geneticzeskije faktory starienija i dotgolietija, Leningrad 1968.
  2. Dzierżykray-Rogalski T., Promińska E., Zdolności przystosowawcze człowieka, Warszawa 1970.
  3. Federici N., Migration and its Demographic Impact in an Under - Developed Region of Italy, "Demografia", nr 4/1962.
  4. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
  5. Jarosz M.. Samobójstwa, PWN, Warszawa 1997.
  6. Społeczna psychologia kliniczna, red. H. Sęk, PWN, Warszawa 1998.
  7. Zimbardo P. G., Rucha F. L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1996.
  8. Rocznik Statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1960-1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu