BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecki Bohdan, Krajewska Magdalena, Olejniczak Karol
Tytuł
Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy
Metropolitan Class in Warsaw Space
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2003, nr 1, s. 59-74, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ludność miejska, Konsumpcja dóbr materialnych, Zachowania konsumenta
Urban population, Consumption of material goods, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem poznawczym badań było pokazanie prawidłowości zachowań w przestrzeni miejskiej zamożnych mieszkańców Warszawy, których zaliczyć można do kształtującej się w Polsce tzw. klasy metropolitalnej. Wywiady zostały przeprowadzone wśród 132 mieszkańców luksusowych mieszkań. Lokalizacji apartamentów wynika w zasadzie z dotychczasowej struktury społeczno-przestrzennej miasta i subiektywnej waloryzacji przestrzeni Warszawy. Jednym z głównych motywów zamieszkania w apartamentach jest poczucie bezpieczeństwa, kolejnym, bardzo ważnym - "€bycie między swoimi"€ oraz prestiżowy charakter miejsca. Mieszkańcy apartamentów w jeszcze większym stopniu niż pozostali zamożni mieszkańcy stolicy tworzą wokół siebie "€osobne światy"€. Przede wszystkim izolowany, dobrze chroniony świat mieszkania i konsumpcji, a więc luksusowe butiki, malle, restauracje i puby, prywatne szkoły dla dzieci, a także świat dalekich i bliższych krajów, w których spędza się letnie i zimowe wakacje, nie licząc służbowych podróży. Między licznymi punktami zainteresowań w mieście, w którym żyją, przemieszczają się dobrymi samochodami, mając niewielki jedynie kontakt z tzw. życiem ulicy. (abstrakt oryginalny)

The objective of the research was to analyze the patterns of behaviors in the urban space of the rich inhabitants of Warsaw. The targeted group can be classified as members of the rising metropolitan class. The research covered interviews with 132 inhabitants of the luxury apartments. The location of the apartments in Warsaw is in fact the result of the former socio-spatial structure of Warsaw and the subjective valorization of urban space. The research revealed that one of the main motives for choosing the apartments as a place for living was the need of security. Another reason given by the interviewee was a sense of belonging to the own class - sense of being in a "peer group" and the prestige of the place. The inhabitants of the apartments create "a separate world" around themselves. It consists of well secured, protected, isolated houses, luxury consumption, top restaurants, malls, pubs, private schools and travels to exotic, foreign countries (for business purposes or just for vacations). The inhabitants of the apartments have spots of interests in the urban space and they travel between these isolated points of the city in their luxury cars. Thus, these members of rising metropolitan class have very limited contact with the "life on the ordinary streets". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D. 2002, Sytuacja mieszkaniowa, www.iss.uw.edu.pl/bpmsw/.
 2. Cichomski B., 2002, Zróżnicowanie społeczne mieszkańców Warszawy, www.iss.uw.edu.pl/bpmsw/.
 3. Glass R., 1964, London Aspect of Change, London: Masgiboon & Kee.
 4. Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Białystok: WSFiZ.
 5. Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 6. Kanter R.M., 1995, World Class. Thriving Locally in the Global Economy, New York: Simon & Schuster.
 7. Kępińska E., Okólski M., 2002, Zagraniczne migracje zarobkowe i ich skutki dla rynku pracy w Warszawie, www.iss.uw.edu.pl/bpmsw/.
 8. Lewicka M., 2002, Identyfikacja z miejscem zamieszkania, http://www.iss.uw.edu.pl/bpmsw/.
 9. Perulli P., 1992, Atlante metropolitano. II mutamento sociale nelle grandi citti, Bologna.
 10. Rex J., Moore R., 1967, Race, Community and Conflict, Oxford, cyt. za A. Giddens 1998, Socjologia - kluczowe idee, Poznań: Zysk i S-ka.
 11. Rochefort M., 1998, Metropoles et fragmentation des espaces, http://www.equipement.gouv.fr/dau/cdu/datas/docs/ouvr8/chapl.htm.
 12. Skarżyńska K., 2002, Zaufanie interpersonalne i poczucie skuteczności mieszkańców Warszawy www.iss.uw.edu.pl/bpmsw/.
 13. Węcławowicz G., Księżak J., 1994, Atlas Warszawy, Warszawa: IGiPZ PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu